Virkningerne af de gennemførte omkostningsbesparelser begynder at vise sig

Virkningerne af de gennemførte omkostningsbesparelser begynder at vise sig De tiltag, som blev initieret i 2. kvartal og iværksat i 3. kvartal begynder nu at få gennemslagskraft. Den fulde effekt af omkostningsbesparelserne, svarende til ca. 24 MDKK på årsbasis i kernevirksomhederne, vil komme i år 2002. I koncernen, primært indenfor forretningsområdet rådgivning, som i første halvår ikke nåede de budgetterede salgsniveauer, er gennemført en række kraftige tiltag og omkostningsbespa-relser. · I Finland er der sket organisationsomlægninger, hvilket blandt andet har indebåret, at tre salgskontorer er nedlagt, yderligere to salgskontorer er sammenlagt, udskiftninger i ledelsesfunktioner samt nedskæring i personalet med i alt ca. 30 medarbejdere. · I Sverige er ny direktør i Capinordic Sverige/Svenska Spar tiltrådt, omlægning til en fladere salgsorganisation, effektivisering af kunderekrutteringsaktiviteterne, kraftig reduktion af personale, primært kunderekrutteringspersonale, med ca. 130 personer, nyt provisions lønsystem for rådgivere er indført, generel lønsænkning med 10% for personale med fast månedløn. Dette indebærer, at efterhånden som virkningerne af tiltag og besparelser slår igennem, så forbedres koncernens likviditet og indtjeningsevne. Den fulde effekt af de gennemførte tiltag og omkostningsbesparelser, svarende til ca. 24 MDKK på årsbasis i kernevirksomhederne, fås dog først i 2002. Sammen med delårsrapporten januar - september 2001 vil der også blive meddelt en grov prognose for 2002. Kommentar af Capinordics koncernchef Ole Nielsen: "Der er blevet rejst spørgsmål om størrelsesordenen af omkostningsbesparelserne og om niveauet heraf er tilstrækkelig. Derfor anser vi det for vigtigt med en præcisering heraf inden udsendelse af den ordinære delårsrapport. Efter en besværlig periode i første halvår med en langstrakt og kostbar parallelnoteringsproces efterfulgt af en fokusering på organisationsomlægninger, besparelser og nedskæringer er det nu tilfredsstillende at kunne begynde at se virkningerne, både på kort og lidt længere sigt. Et ny og stærkere Capinordic vokser frem, bedre tilpasset til de skiftende markedsforhold og med bedre indtjeningsevne. Det er vigtigt at understrege, at det efter hændelserne 11. september er endnu vanskeligere end tidligere at forudse salgsindtægterne for resten af året og at usikkerheden knyttet til tidligere meddelt prognose derfor fortsat eksisterer." København, 11. oktober 2001 Capinordic A/S Bestyrelsen For yderligere information: Adm. direktør Ole Nielsen +46 4237 26 91, +46 073-917 06 50 Informationschef Peter Janson +46 4237 26 92, +46 073-917 06 05 Økonomidirektør Jørgen Mejlholm +46 4237 26 29, 40 81 76 00 E-post till medarbejdere i Capinordic: fornavn.efternavn@capinordic.se Hjemmeside: www.capinordic.se Dette er Capinordic: Capinordic er en kapitalforvaltnings- och finansiel rådgivningskoncern med en kapital under forvaltning på ca. 5 mia. SEK og ca 85 000 kunder. Koncernen har ca. 350 ansatte og kontorer 25 steder i Sverige, Finland og Danmark. Capinordicaktien er noteret på Københavns Fondbørs og på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00770/bit0002.pdf

Om os

Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca. SEK 5.500 mio. under forvaltning og ca. 85 000 kunder. Selskabet har ca. 350 ansatte og kontorer 28 steder i Sverige, Finland og Danmark.

Abonner

Dokumenter og links