The Carlyle Group lejer ud til Red Bull og Karnov Group i Skt. Petri Passage

Den globale kapitalforvalter The Carlyle Group (Carlyle) har udlejet yderligere 3.100 kvadratmeter i Skt. Petri Passage i det centrale København. Red Bull Danmark lejer 800 kvadratmeter til deres lokale hovedkontor og et moderne lydstudie til Red Bull Academy. Karnov Group lejer 2.300 kvadratmeter kontorareal, som nu vil blive klargjort til indflytning i juni 2013. Red Bull og Karnov Group bliver naboer til blandt andet Google, advokatfirmaet Bruun & Hjejle samt medievirksomheden IUM. Med den nye lejeaftale udlejer Carlyle nu 90 procent af ejendommens samlede areal på 49.000 kvadratmeter. 

Carlyle har underskrevet en lejeaftale med Red Bull Danmark på 800 kvadratmeter i Skt. Petri Passage, hvor kontoret nu har etableret sit lokale hovedkontor. Lokalet omfatter også et moderne lydstudie til Red Bull Academy.

Carlyle har også underskrevet en aftale med Karnov Group, som i juni 2013 flytter ind i deres nye kontor på 2.300 kvadratmeter. Karnov Group er specialiseret i juridisk ekspertise og uddannelse og har cirka 150 ansatte.

– Vi har arbejdet intensivt med at udvikle Skt. Petri Passage og skabe et område i det centrale København, som vil være attraktivt på langt sigt. Vi er derfor glade for at kunne byde Red Bull og Karnov Group velkommen i vores lokaler, siger Anders Hörnqvist fra Carlyle.

Carlyle erhvervede sig Skt. Petri Passage i 2007. Ejendommen strækker sig fra TDC's tidligere hovedkontor i Nørregade forbi Larslejsstræde og hele vejen op til Nørre Voldgade. Siden opkøbet har Carlyle gennemført en omfattende renovering af ejendommen, som er på i alt 49.000 kvadratmeter. I kraft af lejeaftalen med Red Bull og Karnov Group er 90 procent af ejendommen nu udlejet.

– Det, at vi har kunnet tiltrække globale virksomheder som Red Bull og Google, er et bevis på den store og langsigtede interesse for lokalerne i Skt. Petri Passage – ikke mindst på grund af det unikke område og virksomhedens historiske karakter. Derudover tiltales mange af vores lejere af, at vi kan tilbyde lokaler med en høj grad af fleksibilitet, siger Anders Hörnqvist.

Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte:

Anders Hörnqvist, Property Director, The Carlyle Group

Tlf.: +46 851069606, e-mail: anders.hornqvist@carlyle.com

Ulrik K. Larsen, adm. direktør, Revco,

Tlf.: 2041 4138, e-mail: ul@revco.dk

Eller læs mere på www.sktpetripassage.dk

Om Carlyle Europe Real Estate

Carlyle Europe Real Estate, som har ansvaret for The Carlyle Groups europæiske ejendomsinvesteringer, har ageret investeringsrådgiver i Europa siden 2001. Carlyle Europe Real Estates mål er at øge værdien af ejendomme væsentligt i kraft af aktiv forvaltning. Carlyle Europe Real Estate har seks rådgivningsenheder, som er baseret i Frankfurt, London, Madrid, Milano, Paris og Stockholm, og de råder over tre Luxemburg-baserede europæiske ejendomsfonde: Carlyle Europe Real Estate Partners I-III. Den samlede værdi af fondenes aktiver under forvaltning beløber sig til 3,4 mia. euro. The Carlyle Group er et globalt private equity-selskab, som lukkede sin første ejendomsfond for investeringer i USA i 1997, og som siden da har været sponsor for yderligere 10 ejendomsfonde i USA, Europa, Asien og Latinamerika. Den samlede værdi af de forvaltede ejendomsaktiver beløber sig til 11 mia. dollar. www.carlyle.com

Om The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) er en global kapitalforvalter af alternative investeringer, som pr. den 30. juni 2012 har 159 mia. dollar under forvaltning, og disse er placeret i 99 fonde og 63 fond-i-fond-strukturer. Carlyle investerer i fire typer aktiver – corporate private equity, ejendomme, globale markedsstrategier og fond-i-fond-løsninger – i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellemøsten samt Nord- og Sydamerika med fokus på fly og forsvar, køretøjer og transport, forbruger- og detailhandel, kraft og energi, finansielle tjenester, sundhed, industri, infrastruktur, teknologi- og virksomhedstjenester samt telekommunikation, medier og transport. The Carlyle Group har mere end 1.300 medarbejdere på 32 kontorer fordelt over seks kontinenter. www.carlyle.com