Claus Gregersen ny direktør for Carnegie i Danmark

Claus Gregersen (48) er udnævnt til ny administrerende direktør for Carnegie Bank A/S pr. 1. maj 2010. Han vil ligeledes indgå i koncernledelsen for Carnegie gruppen.

Claus Gregersen har en omfattende baggrund inden for den finansielle sektor og investment banking i særdeleshed. Claus Gregersen var i mange år tilknyttet Alfred Berg Gruppen, bl.a. som administrerende direktør for Alfred Berg UK, administrerende direktør for Alfred Berg i Danmark og efterfølgende som ansvarlig for ABN Amro Bank’s europæiske og emerging markets aktiemarkedsaktiviteter. Claus Gregersen var ligeledes en af initiativtagerne til etableringen af de første hedge funde forvaltet fra Danmark. De seneste fem år har Claus Gregersen arbejdet med private equity investeringer og asset management i Select Partners. Samtidig har han varetaget en række bestyrelsesposter, bl.a. som formand i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (et datterselskab af Finansiel Stabilitet), som medlem af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet og som medlem af bestyrelsen for Scandinavian Private Equity Partners A/S. Carnegie gruppens koncerndirektør Frans Lindeløw udtaler: ”Ansættelsen af Claus Gregersen er endnu et vigtigt skridt til yderligere at styrke vores organisation og genvinde positionen som den førende investeringsbank på alle de nordiske markeder. Jeg føler mig overbevist om, at Claus Gregersen med hans kompetencer og store internationale erfaring vil kunne yde et værdifuldt bidrag både som ansvarlig for vores aktiviteter i Danmark og som medlem af Carnegie gruppens koncernledelse.” Administrerende direktør Claus Gregersen udtaler: “Carnegie er et unikt nordisk brand, og jeg glæder mig til at deltage i bestræbelserne på at skabe en fremtidig succes for Carnegie gruppen, og i særdeleshed for Carnegie i Danmark. Med det stærke udgangspunkt, der allerede er til stede, er jeg overbevist om, at vi kan opnå en stærk position på alle de nordiske markeder inden for Investment Banking, Securities og Private Banking. Peter Fly Lundby Hansen har siden slutning af 2008 varetaget rollen som administrerende direktør for Carnegie Bank ved siden af sit ansvar som aktiechef. Efter Claus Gregersens tiltrædelse vil Peter Fly Lundby Hansen fortsat stå i spidsen for det danske aktieteam.

Abonner

Dokumenter og links