Fortsat stærkt resultat af Cerealia

Regnskabsmeddelelse 2002 Fortsat stærkt resultat af Cerealia Cerealia fremlægger for 2002 et resultat på 250 millioner SEK (244) efter finansielle poster. Resultatforbedringerne noteres frem for alt på delmarkederne i Danmark og Tyskland. - Vi har lagt endnu et stærkt resultatår bag os, siger Håkan Ahlqvist, administrerende direktør og koncernchef. I slutningen af året har vi forberedt to strategiske opkøb, nemlig VK Mühlen og Schulstad, som byder på nye udfordringer og muligheder for Cerealia i de kommende år. Gennem en rettet nyemission fra den tyske møllerivirksomhed VK Mühlen køber Cerealia en ejerandel på 11 procent. - Investeringen i VK Mühlen skal blandt andet åbne for samarbejde indenfor produktion, produktudvikling og markedsudvidelse mod øst, siger Håkan Ahlqvist. Ved årsskifte 2002/03 indgik Cerealia aftale om køb af bagerivirksomheden i Schulstad A/S. Købet indebærer at Cerealias nuværende omsætning inden for bageri stort set fordobles til ca. 6 milliarder svenske kroner i løbet af 2003. - Schulstad komplementere vor egen bagerivirksomhed godt og via købet har vi fået forudsætninger til at blive Nordens ledende leverandør af brød indenfor alle kategorier, siger Håkan Ahlqvist. Koncernens fakturerede salg steg i løbet af året til 6 113 millioner svenske kroner (6 047), hvoraf 54% (53) vedrørte fakturering udenfor Sverige. - Salgsudviklingen er god både på industri- og konsumentmarkederne, siger Håkan Ahlqvist. Vi har markeret os godt på et marked, som er præget af en stadig hårdere konkurrence. Brød, müsli og pasta er forsat vigtige dele af det enkle og hurtigt tilberedte måltid. Grød er også blevet populært, salget af gryn øger for andet år i træk. Cerealia har foretaget et antal større investeringer i løbet af det forgange år. Udover en ny mølle i den lettiske møllerivirksomhed er der installeret nye produktionsliner for formbrød i Eskilstuna og Lund. Derudover er START-linien i Järna blevet udvidet med en linie til såkaldte soft-bite - en ny type bagt müsli hvor råvaren er svensk havre. Norges eneste industrielle baguettes producent blev også købt i 2002. I efteråret blev strukturen for den svenske frisk brød virksomhed fastlagt. Dette indebar at bagerivirksomheden i Skogahoms Bröd blev koncentreret til fem bagerier i Sverige: Umeå, Örebro, Eskilstuna, Varberg og Lund. I øjeblikket bygges et ny og stort moderne bageri i Umeå. Som en konsekvens heraf lukkes bagerierne i Stokholm, Luleå, Östersund samt det nuværende mindre bageri i Umeå. Siden den 1. januar 2002 drives Cerealias operative virksomhed i tre strategiske forretningsområder: * Cerealia Mills producerer mel, melmix, gryn, morgenmadsprodukter og pasta i møllerier og andre produktionsenheder. Cerealia Mills har samtidig ansvaret for salg til bageri- og levnedsmiddelindustri. * Cerealia Foods udvikler og markedsfører konsumentprodukter til den nordiske detailhandel, catering- og food-service segmentet indenfor produktgrupperne mel, gryn, mix, morgenmadsprodukter, pasta og måltidsløsninger under varemærkerne AXA, Kungsörnen og Start. * Cerealia Bakeries omfatter koncernens samlede bagerivirksomhed, både produktion og salg af frisk brød, dybfrossen brød, fast-food brød og bake-off produkter til markeder i Nordeuropa samt til export. Velkendte varemærker er bl.a. Skogaholm, Hatting, Korvbrödsbagarn samt Paaskebrød. Derudover er fælles koncern ressourcer tilgængelige indenfor forretningsudvikling, økonomisk styring, finansiering, information samt forskning og udvikling. NØGLETAL 2002 Omsætning 6 113 MSEK (6 047) Resultat efter finansnetto 250 MSEK ( 244) Soliditet 42% (44%) Rentabilitet egen kapital, efter skat 10,3% (8,5) Likviditet 153% (158) Antal ansatte 3 818 (3 905) Nettoomsætning, MSEK FORRETNINGSOMRÅDE Jan-Dec 2002 Jan-Dec 2001 Cerealia Mills 2 394 2 414 Cerealia Foods 1 354 1 308 Cerealia Bakeries 3 269 3 205 - Intern salg -904 -779 Cerealia koncernen 6 113 6 047 Yderligere information: Håkan Ahlqvist, adm. dir. og koncernchef, telefon: +46 8-657 41 11, mobil: +46 70-565 54 72 Billeder findes på www.cerealia.se Presskontakt Lotta Löwhagen Lundberg Informationschef Telefon: 08-657 41 18 Mobil: 070-654 13 44 E-post: lotta.lowhagen.lundberg@cerealia.se Cerealia udvikler, producerer og markedsfører levnedsmidler baseret på korn - mel, gryn, pasta, brød m.m. - til hjemmemarkederne i Nordeuropa samt til eksport. Koncernen driver virksomhed i blandt andet Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Letland og Ukraine. Cerealia ejes af Svenska Lantmännen. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00450/wkr0002.pdf

Dokumenter og links