Nu skal der dæmmes op imod byggesjusk og aftalebrud når private bygger nyt eller modernisere boligen.

Det nyopstartede Accord Eventus udfylder et hul i markedet og sikrer forbrugeren et godt fundament når byggeprojekterne mislykkes.

Nyt regelsæt skal sikre succesfulde byggeprojekter Med virkning fra den 1. januar i år skal et sæt nye regler, der går under navnet AB-Forbruger, styrke forbrugerens muligheder for, at opnå succes med deres byggeprojekter. Som forbruger har det gennem en længere årrække været muligt at indgå skriftlige aftaler med byggefirmaerne via Forbrugeraftalen. Trods denne mulighed har kun et fåtal benyttet sig af denne mulighed. En undersøgelse foretaget af Forbruger Rådet viser at kun hver 10 forbruger har kendskab til den standardaftale, som den nye aftale afløser. Hvis flere forbrugere havde kendskab til standardaftalerne ville den konstante stigning i sager, der ender hos Byggeriets Ankenævn, måske kunne bremses. Ifølge årsberetningen fra Byggeriets Ankenævn, er antallet af sager steget fra 677 i 2007 til 760 i 2008. Konjunkturanalysen for 2009 fra Dansk Byggeri viser at de danske forbrugere i 2010 vil reparere boligen for estimeret kr. 37,6 mia. og der er således et gigantisk potentiale for skuffede forbrugere hvis ikke flere begynder at anvender skriftlige aftaler i samarbejdet med byggefirmaerne. De typiske konflikter består ikke kun af økonomisk karakter. Mangel på pli, overholdelse af tidsfrister og manglende information om projektets fremdrift, fører ofte til stor frustration for forbrugeren. Konflikter som kunne undgås hvis flere anvendte skriftlige aftaler. AB-Forbruger – en halv sejr Er dokumentationen mangelfuld, kan det være vanskeligt at inddrage ankenævnene i sagen. AB-Forbruger favner her bredere end tidligere gennem Forbrugeraftalen. Af de sager Byggeriets Ankenævn modtog i 2008, blev 44 % af disse afvist med begrundelse for manglende eller utilstrækkelig med bevismateriale. Der er dog stadig nogle udfordring når der tales om skriftlighed i byggesager hos forbrugeren. Under typiske omstændigheder er forbrugeren ganske uvant med det at bestille byggeri, og skriftlig aftaleindgåelse er endnu en disciplin forbrugeren ikke har erfaring med. AB-F er et særdeles gode værktøjer, der med stor fordel kan drages i spil i en hver forbruger bestilt byggesag. Men AB-F skal selvklar være aftalt før den er gældende og med den lave kendskab til muligheden i befolkningen er opskriften til økonomisk ruin for mange forbrugere ligetil. Accord Eventus – nystartet virksomhed som fylder hullet At indgå aftaler som ”holder i retten” er blevet til kerne forretningen hos Accord Eventus. Den nystartede virksomhed tilbyder en juridisk service omkring skriftlig aftaleindgåelse til byggeprojekter, bestilt af forbrugeren. Virksomheden gør det let at tilknytte en skriftlig aftale med øje for forbrugerens manglende erfaring om aftaleindgåelse. Hos Accord Eventus er man beviste om de årsager der er til, at en skriftlig aftale fravælges. ”Sjældent går forbrugeren til advokaten da udgiften ofte overstiger en væsentlig procentdel af den samlet byggesum. Ydermere har mange forbrugere ikke den nødvendige tillid til egne evner i skriftlig aftaleindgåelse sammenlagt med byggefirmaets forsikring om, at opgavetypen for dem er en velkendt, hvorfor en aftale blot er spild af kræfter.” udtaler Chefkonsulent Christian Toldam. Accord Eventus stiller dertil byggefirmaet overfor en række fordele. Der forhandles bl.a. en betalingsplan og der udstedes en betryggende bygherregaranti til opgaven. Det primære er at føre en sund, konstruktiv og respektabel dialog mellem parterne, hvor skriftlighed skal være med til at danne rammen for, hvordan forløbet håndteres. Måske er tiden nu til at skriftlig aftaler anses som et værktøj, der skaber yderligere troværdighed mellem parterne og en vished for, at forløbet bliver som aftalt. ”Vores mål er kort og godt at tilbyde en enkel tilgang til udarbejdelse af skriftlige aftaler. Vi vil sikre, at forbruger og byggefirmaet indgår en dialog, som leder frem mod en realistisk forståelse af opgavens natur. Sker dette vil succesraten uden tvivl stige.” udtaler Chefkonsulent Christian Toldam.

Tags:

Abonner