Krydstogter og import af biler er i fremgang hos Copenhagen Malmø Port

Trods urolige markedsforhold opnåede Copenhagen Malmø Port, CMP, et godt resultat i 2011, og havnen fortsætter med at ekspandere. Antallet af besøgende krydstogtskibe steg med 20 procent og antallet af krydstogtturister nåede en ny rekord. Havnens håndtering af biler til import steg også markant og CMP forventer fortsat vækst.

I 2011 steg omfanget af CMPs krydstogttrafik kraftigt. I alt 370 skibe anløb CMP, hvoraf 368 lagde til i København og to i Malmø. Antallet af skibe skal sammenlignes med 2010, hvor CMP håndterede 308 anløb. Samtidig steg antallet af passagerer til 820.000. Det er næsten 25 procent flere end i 2010, hvor antallet af krydstogtpassagerer nåede 662.000. Tilsammen skabte krydstogtskibene en omsætning på 1,4 mia. kr. alene i København.

-Udviklingen afspejler Københavns popularitet og den stærke vækst i krydstogtbranchen. Den positive trend ventes at fortsætte, og i 2012 tager vi yderligere ni krydstogtskibe ind i trafikken, siger administrerede direktør Johan Röstin, CMP.

I 2011 håndterede CMP ca. 419.000 nye biler. Det er en stigning på 30 procent, set i forhold til 2010. Værdien af omsætningen for de importerede biler steg med 24 procent fra 85 mio. svenske kroner i 2010 til 105 mio. svenske kroner i 2011. I løbet af året begyndte Honda og Subaru at anvende Malmø i deres bildistribution, og CMP regner nu med, at volumen fortsat vil stige i 2012. Yderligere to asiatiske bilmærker har vist stor interesse for at etablere sig, og CMP er i kontakt med flere.

-Trenden er, at store globale produktionsvirksomheder skaber såkaldte distributionshubs, som er knudepunkter, hvorfra en større region som for eksempel Østersølandene forsynes. CMP er Skandinaviens største bilhavn og interessen er fortsat stor. Vi fungerer også som hub for rustfrit stål og transitolie. Få havne tilbyder så gode forudsætninger i form af arealer og logistikløsninger som CMP, siger Johan Röstin.

Stigningerne i krydstogttrafikken og bilimporten bidrog til, at CMPs samlede omsætning steg med otte procent fra 675 mio. svenske kroner i 2010 til 727 mio. svenske kroner i 2011.

Resultatet af primær drift blev 106 mio. svenske kroner i 2011 mod 116 mio. svenske kroner i 2010.

-Årets resultat er tilfredsstillende med tanke på den igangværende lavkonjunktur og de urolige markedsforhold. At vi fortsætter med store strategiske investeringer viser, at vores ejere tror på CMP og vores evne til at bidrage til en positiv udvikling i regionen, siger Johan Röstin.

Større investeringer i 2011-2014:

  • Udbygningen af Norra Hamnen i Malmø blev færdig i 2011. Investeringen indebærer, at virksomheden kan håndtere fem gange så meget gods som hidtil. Bag projektet står Malmø Kommune og EU, som sammen med CMP har satset 900 mio. svenske kroner i det nye topmoderne transport- og logistikcenter.
  • De tre nye godsterminaler er første etape i en langsigtet udviklingsplan for Norra Hamnen området. Målet med næste trin, Malmö Northern Harbour Business Park er, at tiltrække virksomheder inden for blandt fremstilling, forædling og logistikservices. På sigt skal Malmö Northern Harbour Business Park dække ca. 850.000 kvadratmeter.
  • Området Prøvestenen i København er udvidet med yderligere 180.000 kvadratmeter og 650 meter ny kaj. Prøvestenen er centralt beliggende og har i mange år været en vigtig terminal for olieprodukter og tørbulk, som distribueres i Hovedstadsområdet.

I København bygges en ny krydstogtkaj, som skal stå klar i til sæsonen i 2013. København er allerede i dag den største og mest populære krydstogtdestination i Nordeuropa. Med den nye kaj, som kan tage imod tre store krydstogtskibe samtidig, vil CMP videreudvikle den hurtigvoksende krydstogttrafik. Krydstogtkajen bliver 1.100 meter lang og 70 meter bred.

Spørgsmål og yderligere information Johan Röstin, adm. direktør, CMP +46 40 680 41 65

CMP

Dansk-svenske Copenhagen Malmö Port AB (CMP) er det største havneselskab i Øresundsregionen. Virksomheden tilbyder hvert år effektiv transportservice til næsten 8.000 fartøjer på et af Nordens mest dynamiske og ekspansive markeder. CMP blev etableret i 2001 ved en sammenlægning af havnene i Malmø og København. Virksomheden har omkring 400 medarbejdere og omsatte for omkring 785 MSEK i 2009. Aktiviteterne omfatter krydstogt- og containertrafik, men også ro-ro-, tank- og tørlastskibe. CMP er desuden Nordens største knudepunkt for biltransporter, som hvert år håndterer 500.000 køretøjer. CMP's aktiviteter bygger på miljøhensyn og bæredygtige løsninger inden for teknik, infrastruktur og service.

Abonner