Pressemeddelelse september 7, 2011

Første etape i Norra Hamnen indvies

På onsdag indvies Norra Hamnen i Malmö, den største havneinvestering i Sverige i de seneste årtier. Det første skridt mod at skabe et 1,5 mio. kvadratmeter effektivt og bæredygtigt transportknudepunkt er dermed afsluttet. Under ceremonien blev Malmös potentiale som et førende knudepunkt for transport og logistik fremhævet.

Forud for indvielsesceremonien i Norra Hamnen var der arrangeret en rundtur med båd i havneområdet for særligt indbudte gæster. Her deltog bl.a. borgmester i Malmö, Ilmar Reepalu, Københavns overborgmester Frank Jensen og Copenhagen Malmö Ports (CMP) adm. dir. Johan Röstin.

Malmö hamn og Københavns havn er siden 2001 blevet drevet af CMP, Copenhagen Malmö Port AB. CMP ejes i fællesskab af udviklingsselskabet By & Havn, Malmö by og cirka 20 private interessenter.

I sin tale under ceremonien fremhævede Ilmar Reepalu, hvilken betydningsfuld fremtidsinvestering det nye havneområde er:

”Med etableringen af Norra Hamnen styrkes Malmös rolle som en vigtigt knudepunkt for handel og transport i østersøregionen.”

Ilmar Reepalu fremhævede ligeledes flytningen til Norra Hamnen som en stor miljøsatsning:

”Med koncentrationen til Norra Hamnen skabes en bæredygtig udvikling af havn og industri. Samtidig frigøres arealer i Malmö city og Limhamn til boliger, kontorer og rekreative områder. Dette betyder dermed også, at den tunge lastbilstrafik forsvinder fra bykernen, hvilket er en vigtig del i vores miljøarbejde i byen. Mindst lige så vigtigt er det, at færgerne og skibene nu får 15 minutter kortere overfartstider og lastbilerne 10 minutter hurtigere adgang til motorvejsnettet. Dette vil naturligvis både have en positiv indvirkning på omkostningerne og miljøet.”

Malmö by har satset 1 mia. svenske kroner på nye havneanlæg og terminaler.

- Med den øgede, internationale godstrafik, nye transportstrømme og Malmös strategiske placering i østersøregionen in mente er satsningen på Norra Hamnen utrolig vigtig, siger Johan Röstin, adm. dir. i CMP.

Aktuelt er kun en mindre del af det 1,5 mio. kvadratmeter tilgængelige areal udbygget. Halvdelen af området skal Malmö by og CMP anvende til at etablere et nyt logistikcentrum, hvor f.eks. transport- og logistikvirksomheder kan etablere sig.

- Kunder, der etablerer sig i logistikcentret, vil få tilbudt effektive, moderne og bæredygtige løsninger, hvor gods nemt og enkelt kan flyttes mellem tog, båd og lastbil, siger Johan Röstin. 

Spørgsmål og kommentarer:

Ilmar Reepalu/Åsa Waldemarsson
+46 40-34 10 02

Johan Röstin, adm.dir. i CMP
+46 702-530000

Tags:

Abonner

Dokumenter og links