Dahl international AB (publ) Regnskabsmeddelelse 1998

DAHL INTERNATIONAL AB (publ) REGNSKABSMEDDELELSE 1998 Omsætningen steg med 11 procent til 10.431 MSEK i forhold til samme periode sidste år. ¤ Resultat efter finansnetto blev 262 (192) MSEK. Omstruktureringsomkostninger påvirkede resultat for 1997 med 70 MSEK. ¤ Driftsresultatet forbedredes i Sverige og Finland. ¤ Det polske selskab blev helejet. ¤ Dahl overtog tre VVS-grossister i Polen og én i Estland. Tre værktøjsgrossister blev overtaget i Danmark. ¤ Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4,00 (3,00) SEK pr. aktie. Dahl regnskabsmeddelelse 1998 Dahl er Nordens førende grossist- og handelsvirksomhed på markedet for VVS- og VA-produkter samt rørprodukter til industrien. Dahls omsætning i 1998 blev 10.431 MSEK. Dahl har en førende position i Danmark, Norge, Sverige samt Polen og en stærk position på det finske marked. Dahl findes på over 240 forretningssteder og tilbyder dermed både kunder og leverandører en unik tilgængelighed. Omsætning og resultat i perioden Omsætningen steg i 1998 til 10.431 MSEK, hvilket er en stigning på 11 procent i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i eksisterende enheder i Danmark og Norge var stor i begyndelsen af året for derefter successivt at tage af. I Sverige steg omsætningen med 3 procent svarende til markedsudviklingen. Tilvæksten i Finland var god. Omsætningen i Polen steg med 77 procent, hvoraf 17 procent var organisk vækst. I sidste kvartal ophørte markedstilvæksten dog i Polen. Opkøb i Danmark, Polen og Estland bidrog med en omsætning på cirka 500 MSEK. Virksomhedsopkøb i 1998 Företag/datum Årsomsättning vid förvärv Arsanit, Polen, 98-04 71 MPLN Terma, Polen, 98-04 7 MPLN SK Instalator, Polen, 98-09 12 MPLN O P Værktøj, Danmark, 98-01 60 MDKK Maskinkompagniet, Danmark, 98-05 40 MDKK Viholm Værktøj, Danmark, 98-11 22 MDKK Vennad, Estland, 98-07 15 MEEK ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990210BIT00480/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990210BIT00480/bit0002.pdf Hela rapporten

Abonner

Dokumenter og links