Dahls delårsrapport for januar - september 1998

Pressemeddelelse 23 oktober 1998 Dahls delårsrapport for januar - september 1998 Dahls omsaetning steg med 11 procent i årets første 9 måneder. Resultat efter finansnetto blev 169 (142) MSEK. Resultatet forbedredes i Sverige. Omsaetningen steg med 11 procent og nåede 7.544 MSEK. Omsaetningstilvaeksten i Polen og Finland var kraftig. Omsaetningen i Polen steg med 88 procent hvoraf 24 procent var org a n i s k tilvaekst. Omsaetningen i Danmark og Norge var god. Den svenske omsaetning forbedredes successivt i perioden. Opkøb i Danmark, Polen og Estland bidrog med en omsaetning på ca. 325 MSEK. Resultat efter finansnetto blev 169 (142) MSEK. Stigningen kan hovedsageligt henføres til forbedret resultat i Sverige. Omstruktureringsomkostninger påvirkede i 1997 resultatet med 37 MSEK. Priskonkurrence i Danmark påvirkede resultatet negativt. I tredje kvartal blev resultatet 94 (100) MSEK. I perioden overtog Dahl tre VVS-grossister i Polen. Efter opkøb og etableringen af nye filialer findes Dahl på i alt 30 steder i Polen. Dermed har Dahl på nuvaerende tidspunkt øget sin til-stedevaerelse med ni etableringer i år. Omsaetningen for 1998 forventes at nå over 700 MSEK. ------------------------------------------------------------ http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00270/Kvart.da.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00270/PressDA.pdf Press release

Abonner

Dokumenter og links