Erklæring fra bestyrelsen for Dahl International AB

ERKLÆRING FRA BESTYRELSEN FOR DAHL INTERNATIONAL AB Den 11. februar 1999 offentliggjorde EQT Scandinavia BV ("EQT") og Förvaltnings AB Ratos ("Ratos") et offentlige tilbud til aktionærerne i Dahl International AB (Dahl) på 120 SEK pr. aktie gennem det fællesejede selskab 1 Dahl Intressenter AB (DIAB). I dag har DIAB offentliggjort en revidering af tilbudet til 130 SEK pr. aktie. Bestyrelsen for Dahl har vurderet det offentlige tilbud til aktionærerne i Dahl. Vurderingen foranlediger bestyrelsen til efter det i dag reviderede tilbud at fremsætte følgende erklæring: Med det formål at give aktionærerne i Dahl mulighed for at tage del i bestyrelsens og ledelsens syn på Dahls nuværende virksomhed og fremtidige udviklingsmuligheder, er arbejdet med årsberetningen for regnskabsåret 1998 fremskyndet og årsberetningen blev offentliggjort i uge 9. Bestyrelsen i Dahl finder, at beskrivelsen af Dahl i årsberetningen giver et godt billede af Dahls virksomhed, indtjeningspotentiale og investeringer. Enskilda Securities, som på bestyrelsens anmodning har vurderet det offentlige tilbud til Dahls aktionærer, har i sin udtalelse til bestyrelsen angivet, at tilbudet på 130 SEK pr. aktie set ud fra et finansielt udgangspunkt er rimeligt. Tilbudet fra EQT og Ratos på 130 SEK pr. aktie betyder en præmie på 60 procent, sammenlignet med Dahl-aktiens gennemsnitlige børskurs de seneste 30 handelsdage før tilbudets offentliggørelse. På baggrund heraf samt udtalelsen fra Enskilda Securities, finder bestyrelsen, at tilbudet på 130 MSEK pr. aktie er acceptabelt, hvorfor bestyrelsen anbefaler aktionærerne at acceptere tilbudet. Stockholm, den 12. marts 1999 Dahl International AB (publ) 2 Bestyrelsen För ytterligare information: Urban Jansson Bestyrelsesformand i Dahl International AB +46 70 590 80 91 ¹ Under forslag om nævneændring fra Binnimation Stockholm AB. ² På grund af inhabilitet har bestyrelsesmedlemmerne Conny Karlsson, Thomas Mossberg og Per-Olof Söderberg ikke deltaget i udarbejdelsen af denne erklæring. ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/12/19990312BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/12/19990312BIT00230/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links