24.000 beboede boliger uden toilet og 67.000 uden bad

24.000 beboede boliger uden toilet og 67.000 uden bad Først efter år 2020 vil hele befolkningen bo i boliger med eget bad og toilet, hvis forbedringen af de danske boligers standard fortsætter i samme lave tempo som hidtil. Der viser beregninger, som Dansk Byggeri har foretaget på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. Der bliver år for år opført flere boliger, end der bliver revet ned, og derfor er bestanden af beboede boliger her i landet vokset til 2,55 mio. boliger pr. 1. januar 2009 ifølge Danmarks Statistik. - Selv om der år for år bliver stadig færre boliger, som ikke har eget bad og toilet, så vil det med den hidtidige hastighed med at forbedre boligstandarden vare mange år endnu, før alle de beboede boliger har installeret eget bad og toilet, fortæller seniorøkonom, cand. polit. Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af beboede boliger, som ikke havde eget toilet, fra 48.000 den 1. januar 1996 til 24.000 den 1. januar 2009. Og antallet af beboede boliger, som ikke havde eget bad, faldt fra 132.000 i 1996 til 67.000 i 2009. - Det vil sige, at hvis den hidtidige hastighed med at forbedre boligstandarden fortsætter, så vil alle beboede boliger have eget bad og toilet ved indgangen til 2022, fortæller Finn Bo Frandsen. Han opfordrer på den baggrund regeringen til at fremrykke tidspunktet for, hvornår alle mennesker her i landet kan bo i en bolig med noget så selvfølgeligt for et velfærdssamfund som eget bad og toilet. Han oplyser, at regeringen kan tilskynde til nybyggeri af almene boliger ved at give kommunerne adgang til at optage lån til finansiering af grundkapitalindskuddet. Regeringen kan endvidere yde tilskud til, at man kan installere bad og toilet i de boliger, som endnu mangler disse goder. Endelig skal de dårligste boliger rives ned, hvilket der er afsat 150 mio. kr. til i kommuneaftalen. - Bygge- og anlægsbranchen har rigeligt med ledig produktionskapacitet, og der er ikke udsigt til en vending i den samlede bygge- og anlægsproduktion hverken i 2. halvår 2009 eller i 2010. Hertil kommer, at konjunkturnedgangen indebærer lavere priser, og derfor er der god grund til at søge at sikre, at alle beboede boliger opnår eget bad og toilet inden for nogle få år, slutter seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri. Yderligere information: Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 01 43 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22 82 96 48

Abonner