30.000 færre beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed på to år

30.000 færre beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed på to år I maj 2009 var der beskæftiget 153.600 arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. - Det var 22.600 færre end i maj 2008 og 30.100 færre, end da bygge- og anlægsaktiviteten toppede på det rekordhøje niveau i maj 2007. Beskæftigelsen er dermed faldet med 16,4 % i løbet af de seneste to år, fortæller seniorøkonom, cand. polit. Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Det er først og fremmest aktiviteten ved nybyggeri, som er i voldsom tilbagegang. Her faldt beskæftigelsen fra maj 2007 til maj 2009 med 18.300 arbejdere, funktionærer og mestre. Det er et fald på 36 %. - Der er et voldsomt fald i boligbyggeriet, men også erhvervsbyggeriet er præget af tilbagegang, fortæller Finn Bo Frandsen videre. Han vurderer, at regeringens hidtidige foranstaltninger med henblik på at øge bygge- og anlægsaktiviteten kun vil kunne tage den øverste top af den stigende ledighed i den resterende del af 2009 og i 2010. - Da det er nybyggeriet, der er hårdest ramt, er der god grund til at fremme nybyggeriet af almene boliger. Regeringens boligpakke har kun begrænset effekt, da det ikke er tilstrækkeligt at reducere det kommunale grundkapitalindskud. Kommunerne bør ligesom i de tidligere perioder, hvor politikerne har stimuleret byggeriet, have mulighed for at optage lån til finansiering af grundkapitalen, siger Finn Bo Frandsen. Det Økonomiske Råds formandskab anbefaler en finanspolitisk lempelse, som kan stimulere den økonomiske vækst. Det kan være i form af fremrykning af offentlige istandsættelsesarbejder og offentlige investeringer eller tilskud til private investeringer, som bidrager til mindre CO2-udslip. Formandskabet peger bl.a. på en ekstra indsats for hurtigst muligt at få gang i de allerede vedtagne sygehusbyggerier. - I Dansk Byggeri glæder vi os over anbefalingerne, fordi der er hårdt brug for foranstaltninger, som vil kunne reducere det voldsomme fald i bygge- og anlægsaktiviteten og lægge en dæmper på den stigende ledighed, slutter Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri. Yderligere information: Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, tlf. 72160143 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22829648

Abonner