86 procent flere konkurser end sidste år

86 procent flere konkurser end sidste år I første halvdel af 2009 var der 86 % flere konkurser i bygge- og anlægsbranchen end i første halvår 2008. I årets første seks måneder har der været hele 535 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Til sammenligning var der 287 konkurser i første halvår 2008, mens der i 2007 blot var 213. Det svarer til en stigning på 86 % i forhold til 2008. - Vi ser i øjeblikket et rekordhøjt antal konkurser i bygge- og anlægsbranchen. I første halvår af 2009 har der været hele 86 % flere konkurser end i første halvår 2008. Og her skal man altså tage med i ligningen, at der også var mange konkurser i 2008. Så finanskrisen kan tydeligt mærkes i bygge- og anlægsbranchen, fortæller økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri og fortsætter. - Vi kan samtidig se på antallet af konkurser, at hvis det fortsætter med samme tempo året ud, når vi op på mere end 1.000 konkurser i bygge- og anlægsbranchen alene. Og umiddelbart ser det desværre ud til, at antallet af konkurser har stabiliseret sig på det niveau, det har i dag. - Det ser ud til, at regeringen nu - med eksempelvis renoveringspuljen og det kommunale anlægsløft fra foråret - har fået sat en stopper for stigningen i antallet af konkurser. Nu er næste skridt at få antallet af konkurser bragt tilbage i et mere normalt leje. Her vil især kommuneaftalen for 2010 have en positiv effekt, da den vil give en masse arbejde til bygge- og anlægsbranchen, men også en genopfyldning af renoveringspuljen vil gøre stor gavn, slutter Andreas Fernstrøm. Yderligere oplysninger: Økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, tlf. 72 16 01 44 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, tlf. 22 82 96 48

Abonner