Alarmerende fald i nybyggeriet

Byggeaktiviteten er faldet til det laveste niveau i nyere tid. Dansk Byggeri opfordrer på den baggrund til fremrykning af planlagte investeringer. Situationen tilsiger, at der politisk bliver gjort, hvad der er muligt for at igangsætte nybyggeri Byggeaktiviteten faldt i 2. kvartal 2009 med 31 procent i forhold til det samme kvartal i 2008, når man måler aktiviteten ved det påbegyndte etageareal. Boligbyggeriet faldt 34 procent og erhvervsbyggeriet faldt hele 38 procent. Til gengæld var der et meget beskedent fald på fire procent i forbindelse med bygninger til kulturelle formål, institutioner og sommerhuse. - Byggestatistikken er ganske vist meget usikker, men der er ingen tvivl om, at vi nu oplever det største fald i byggeinvesteringerne siden den 2. oliekrise i begyndelsen af 1980’erne, fortæller seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri og forklarer videre: - Nybyggeriet af påbegyndte ejerboliger er reduceret kraftigt på grund af afkølingen på boligmarkedet, som har oplevet rekordstore prisfald i huspriserne, mens nybyggeriet af almene boliger er reduceret til et rekordlavt niveau. I 1. halvår 2009 blev der påbegyndt knap 800 familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger mod 2.000 i både 2007 og 2008 og 3.500 i 2006. På erhvervsområdet er byggeaktiviteten ramt af det store fald i erhvervslivets investeringer, som følge af konjunktur¬afmatningen i både udlandet og i den hjemlige økonomi. Nedgangen i efterspørgslen medfører mindre produktion og lavere udnyttelsen af produktionskapaciteten, og dermed er der ikke behov for kapacitetsudvidende investeringer. Finn Bo Frandsen vurderer, at regeringens boligpakke med henblik på at stimulere nybyggeriet af almene boliger kun vil opnå en beskeden effekt, da det ikke er tilstrækkeligt at reducere kommunernes grundkapitalindskud. - Kommunerne bør - som i tidligere perioder, hvor politikerne har stimuleret byggeriet – have adgang til at optage lån til finansiering af grundkapitalen. I de kommende år vil der for eksempel blive mange flere københavnere, og derfor vil der blive behov for nye boliger til priser, der kan betales af lav- og mellemindkomstgrupperne, pointerer Finn Bo Frandsen. Dansk Byggeri opfordrer på baggrund af den markant lavere økonomiske aktivitet politikerne til at fremrykke planlagte investeringer. Situationen tilsiger, at der politisk bliver gjort, hvad der er muligt for at igangsætte aktiviteter. - Derfor skal vi blandt andet hurtigst muligt få gang i de allerede vedtagne sygehusbyggerier. Regionerne vil samtidig kunne opnå en vigtig rolle ved at blive foregangsbygherrer med hensyn til at anvise energirigtige løsninger i fremtidens nybyggeri. I den forbindelse peger Finn Bo Frandsen på problemerne for specialsygehusene, som mangler penge til renovering af bygningerne, som forfalder. - Disse sygehuse ejes af fonde og patientforeninger til gavn for patienter, der lider af epilepsi, sklerose, gigt og andre kroniske sygdomme. På næste års finanslov bør der derfor afsættes et ekstraordinært beløb til indhentning af den forsømte indsats, slutter seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri. Kontakt: Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 43 – 21 43 19 65 Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32

Abonner