Byggeriets konjunkturer dykker fortsat

Der er ikke levnet meget plads til optimisme i Dansk Byggeri konjunktur-update, som netop er offentliggjort. Derfor skal der fortsat være vilje til at fremrykke alle planlagte investeringer og udnytte den ledige kapacitet i sektoren, mener Dansk Byggeri, som også ønsker igangsat mere alment byggeri.

Den internationale finanskrise rammer overalt byggeriet hårdt. Og den danske bygge- og anlægssektor er fortsat hårdt ramt. Det fremgår af Dansk Byggeris Konjunktur-update, som blandt andet slår fast, at beskæftigelsen nu er under gennemsnittet for de seneste 25 år. - Faldet i beskæftigelsen er på 28.000 i forhold til sommeren 2007. 10.000 er blevet ledige. Når ledigheden ikke er steget helt så kraftigt skyldes det, at 9.000 ikke er registreret som forsikrede medlemmer af a-kasserne og de sidste 9.000 er udlændinge, som er rejst hjem, fortæller seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Den faldende beskæftigelse skal ses i lyset af, at der i perioden 1985-2010 har været i snit 162.000 beskæftigede i byggeriet. For bare to år siden var der 182.000 beskæftigede, mens der næste år vil være 154.000 beskæftigede eller 8.000 færre end det nævnte gennemsnit. Bygge- og anlægssektorens øjeblikkelige konjunkturtilbageslag illustreres mest markant ved at se på boligbyggeriet, hvor omsætningen er faldet med 35 mia. kr. I 2006 blev der påbegyndt 34.000 boliger, mens der sidste år blev påbegyndt 18.000 boliger. - Og det bliver kun værre og værre, mener Finn Bo Frandsen. Vi forventer kun 13.000 påbegyndte boliger i år, og næste år forventer vi, at vi falder til 12.000 boliger. - Det er samme lave niveau som i kriseåret 1993, da virkningerne af kartoffelkuren kulminerede, understreger Finn Bo Frandsen. Dansk Byggeri vil i nu i forlængelse af konjunktur-update’en slå endnu et slag for fremrykning af statslige og kommunale planlagte bygge- og anlægsaktiviteter. - Der er intet, som taler for at vente, hvis man kan gå i gang – tværtimod. Vi må derfor endnu engang opfordre de offentlige bygherrer til fremrykninger på alle de områder, hvor det kan lade sig gøre – ikke mindst fordi det kan vise sig at være ganske fornuftigt økonomisk at udnytte den ledige kapacitet. - Vi ser således også med undren på de meget små tal inden for det almene byggeri, hvor det især er påfaldende, at der sker alt for lidt i forhold til at få igangsat byggeri af ældreboliger, som vi allerede nu ved, at der vil blive en stor efterspørgsel efter i de kommende år, slutter Finn Bo Frandsen. Kontakt: Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, på telefon 21 43 19 65 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner