Byggeriets Kvalitetskontrol har opnået DANAK blå stempel

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har netop certificeret den første virksomhed, BYG & LEV, til at fo-restå energimærkning af bygninger i henhold til Energistyrelsens krav Fremover kan Byggeriets Kvalitetskontrol A/S godkende kvalitetsstyringssystemerne i de firmaer, som laver energimærkninger. Byggeriets Kvalitetskontrol har nemlig opnået akkreditering af DA-NAK til at certificere. I dag er der krav om certificeret kvalitetsstyring af energimærkning, og en bekendtgørelse fastslår, at alle energimærkningsfirmaer skal være certificeret senest 1. maj 2011. Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har indgået en samarbejdsaftale med Brancheforeningen for Byg-gesagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) samt Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) om på særlige vilkår at forestå certificering af kvalitetsstyringssystemerne for medlemmerne i de to foreninger. - Akkrediteringsprocessen har været lang og omfattende, men også lærerig. Vi er glade for, at vi nu er blevet godkendt. Med akkrediteringen af Byggeriets Kvalitetskontrol er der nu to akkrediterede certificeringsorganer inden for energimærkningsområdet, fortæller direktør Klaus Ising Hansen fra Byggeriets Kvalitetskontrol og fortsætter: - Vi har siden 2001 arbejdet med certificering af kvalitetsstyringssystemer for Sikkerhedsstyrelsen inden for de autoriserede kloak-, vvs- og el-områder. Med en akkreditering fra DANAK dokumente-rer vi, at vores arbejde gennemføres på et højt og anerkendt niveau. BYG & LEV ved arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Aarhus er den første energimærkningsvirksom-hed, som får sit kvalitetsstyringssystem certificeret efter ISO 9001 af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Bjarne Lundgaard fra Byg & Lev fortæller, at en certificering er en krævende men samtidig lærerig proces, som har rusket op i indgroede rutiner og vaner. Selve processen frem mod certificeringen har givet anledning til indførelse af nye og mere effektive forretningsgange i BYG & LEV. Byg & Lev er nu klar til at forestå energimærkning af både en- og flerfamiliehuse i overensstem-melse med Energistyrelsens krav. Yderligere oplysninger Direktør Klaus Ising Hansen mobil 40 29 7674 eller 7216 0242. Se mere om Byggeriets Kvalitetskontrol A/S på hjemmesiden: www.byggekvalitet.dk Fakta: Byggeriets Kvalitetskontrol A/S forestår ud over certificering af energimærkningsfirmaers kvalitets-styring også godkendelse af kvalitetsstyringssystemer på de autoriserede områder for kloak, vvs- og el. Her ud over fungere Byggeriets Kvalitetskontrol som kontrolinstans for Gulvbranchens Våd-rumskontrol (GVK). Mere end 2100 virksomheder inden for bygge- og installationsbranchen betjenes af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Billedtekst: Arkitektfirmaet BYG & LEV ved Bjarne Lundgaard (th), Århus får overrakt certificeringsbevis af direktør Klaus Ising Hansen fra Byggeriets Kvalitetskontrol som synligt bevis på at virksomheden er blevet certificeret til at forestå energimærkning af bygninger

Abonner