Byggeriets Lederuddannelse hitter fortsat

Selvom der er smalhals i mange byggevirksomheder, oplever Dansk Byggeri fortsat en stor interesse for Byggeriets Lederuddannelse til efteråret.

Der starter to hold på Byggeriets Lederuddannelse – et i Århus og et i Roskilde - i sen-sommeren i år. Aktivitetsniveauet er på højde med efteråret 2008, og interessen for det relativt lange forløb er altså usvækket også selvom konjunkturerne er anderledes nu, end for et år siden. Afdelingschef Eva Kartholm, Dansk Byggeri, forklarer interessen således: - Virksomhederne ved godt, at de dygtige medarbejdere får endnu mere ansvar, når der bliver færre funktionærer om opgaverne. Virksomhedslederne har set fidusen i at sikre, at der fortsat er et højt kompetenceniveau hos medarbejderne. Der er flere ting som spiller ind i behovet for at styrke ledere og mellemledere. I den nu-værende konkurrencesituation er det vigtigt, at sagerne forløber optimalt. Der er kamp om ressourcerne, og der er ikke den sammen tolerance for fejl og spild, som der var, da der var højere fart på i byggebranchen. Det stiller krav om professionel ledelse af både med-arbejdere og virksomhed. De krav reagerer virksomhederne på, ved at styrke kernemed-arbejderne. Eva Kartholm fortsætter: - Deltagerne på Byggeriets Lederuddannelse er altid meget begejstrede for at lære sig selv bedre at kende, når de undervises i personligt lederskab. Vi har alle uudforskede talenter, og vi har svage sider, og deltagerne har stor glæde af, at lære mere om begge dele. Det giver dem et nyt syn på samarbejde og ledelse, når de kommer tilbage til hverdagen, med bedre kendskab til deres egen optimale adfærd. - Selvom det personlige lederskab vurderes højt af deltagerne, er der også andre nød-vendige kompetencer. Deltagerne har fx ofte meget lav fokus på strategi og markedsføring, når de starter på uddannelsen, og det til trods for, at der netop i nedgangstider er et enormt behov for, at være skarp på netop de to discipliner. Det er nødvendigt for at kunne styre virksomheden gennem de udfordringer, der følger af en lavkonjunktur. Yderligere informationer: Afdelingschef Eva Kartholm, mobil 20 20 01 98 Redaktør Martin K.I. Christensen, tlf. 72 16 01 53