Byggeriets virksomheder i ny kreditklemme

Byggeriets virksomheder i ny kreditklemme Ikke kun bankerne har strammet kreditskruen. Også mange byggevareleverandører har strammet deres regler for kredit, og det volder byggevirksomhederne problemer. Dansk Byggeri foreslår en løsning i stil med de forbedrede eksportkreditter. Mindre kreditter og kortere betalingsfrist. Det er de nye vilkår hos mange tømmerhandler og byggematerialeleverandører, når håndværksvirksomhederne køber mursten, tømmer, armaturer og andre byggematerialer. Og det begrænser arbejdskapitalen hos mange af byggeriets udførende virksomheder. - Tidligere var typisk sådan, at den normale kredit ved køb af byggevarer var løbende måned + 25 dage og med et rummeligt kreditmaksimum på fx fire gange det beløb, som forhandleren kan kreditforsikre. Men nu er kreditmaksimum i mange tilfælde reduceret til det halve, og det betyder, at mange byggevirksomheder får problemer med at skaffe arbejdskapital, f.eks. til indkøb af byggematerialer, oplyser direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Byggematerialer udgør normalt mellem 35 og 45 pct. af den samlede omsætning i byggeriet. - På grund af finanskrisen er der nervøsitet for tab på debitorer hos de få finanshuse, der kreditforsikrer tømmerhandlerne, og vi oplever også, at forhandlerledet generelt fører en langt mere forsigtig kreditpolitik. Det kan have den konsekvens, at byggevirksomhederne kommer til at mangle likviditet og arbejdskapital, hvilket i værste fald kan føre til, at de ikke kan påtage sig opgaver, forklarer Michael H. Nielsen. Han oplyser, at Dansk Byggeri i øjeblikket er ved at kortlægge kreditproblemernes omfang. Dansk Byggeri indsamler således oplysninger hos virksomheder, der har haft problemer med at få finansieret deres aktiviteter, og har desuden indledt en dialog med relevante finanshuse og toneangivende tømmerhandler. - Når vi har indkredset problemerne, vil vi fremlægge sagen for relevante ministerier for at få iværksat initiativer, der kan afbøde de negative effekter af kreditstramningerne. Det kan f.eks. blive nødvendigt, at vi - i stil med de forbedrede eksportkreditter - etablerer en lignende ordning for hjemmemarkedskreditter, der sikrer arbejdskapital til sunde projekter og sunde virksomheder. Nervøsiteten over effekterne af finanskrisen og den hårde opbremsning i byggeriet må ikke lamme en fornuftig udvikling, der skal genskabe tillid og aktivitet i byggeriet, understeger Michael H. Nielsen afslutningsvis. Yderligere oplysninger: Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 20285264 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22829648

Abonner