CE-mærkningen fra 2010 betyder, at tømrer- og snedkervirksomhederne skal beslutte sig for, om de forsat vil have egenproduktion af døre og vinduer

CE-mærkning af vinduer og døre er en realitet d. 1. februar 2010. Og hvis man ikke er klar til at blive CE-mærket, bør man tage op til overvejelse om man ønsker at fortsætte produktionen. Dansk Byggeris Træsektion tilbyder sine medlemmer kurser, hvor de kan gøre sig klar til fremtiden.

- Mange mindre virksomheder med egenproduktion af vinduer og døre, er endnu ikke klar til at CE-mærke deres produkter. Årsagen er formentlig den store usikkerhed om fortolkningen af standarden, der var, inden vi gik i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen, og fik afklaret at de ikke så nogen mulighed for at dispensere for reglerne, siger Søren Meyer, konsulent i Dansk Byggeri.

- Samtidig tror jeg, at det er kommet bag på mange virksomheder, at der ikke er indbygget en bagatelgrænse i standarden. Det har også overrasket mange af de eksperter, som Dansk Byggeri har været i kontakt med i vores arbejde på at få en entydig fortolkning.

Som konsekvens heraf har Dansk Byggeris Træsektion i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet en samlet kursuspakke, der indeholder alle de informationer og redskaber, virksomhederne skal bruge for at blive klar til at CE-mærke.

- Det er et hårdt marked at levere til, og jeg tror derfor ikke at vores virksomheder skal forvente, at kunne forsætte deres produktion uden at CE-mærke, siger Søren Meyer.

Søren Meyer forklarer, at det kan blive en dyr fornøjelse at leverer ikke mærkede produkter. Erhvervs- & Byggestyrelsen, der gennemfører markedskontrollen af CE-mærkede byggevarer, har en række sanktionsmuligheder de kan gribe til, hvis de støder på virksomheder der snyder på vægten.

Den mest sandsynlige udgang vil være, at virksomheden bliver bedt om at bringe forholdene i orden, hvilket betyder at de skal udskifte de døre og vinduer de selv har produceret, med CE-mærkede produkter.

- Man skal ikke være matematisk geni for at regne ud, at de små 30.000 kr., vi forventer, det vil koste virksomhederne at blive klar til at CE-mærke, hurtigt har tjent sig selv hjem igen, hvis man skulle blive fanget i en markedskontrol, siger Søren Meyer og understreger at det er vigtigt at tage de kommende regler alvorligt, og tage stilling til fremtiden nu.

- Det tager tid at blive klar til at CE-mærke, og derfor vil jeg opfordre alle tømrer- og snedkervirksomheder til at kontakte os og tilmelde sig førstkommende kursus.

Abonner