Danmark skal satse på en skarp og fokuseret erhvervsklimastrategi

En erhvervsklimastrategi bør ifølge Dansk Byggeri indeholde et ambitiøst program for udvikling af lav- og plusenergihuse i såvel nybyggeri som eksisterende bygninger. Det vil både bidrage til at øge det almindelige klimaengagement og bringe Danmark i en international vinderposition på et vigtigt globalt vækstområde Dansk Byggeri deler regeringens opfattelse af, at de kommende årtiers gigantiske klima- og energiudfordringer også rummer store muligheder for en erhvervs- og beskæftigelsesmæssig vækst i Danmark. Derfor er det klogt, at regeringen har sat sig for at koble den danske klima- og energipolitiske indsats sammen med indsatsen for at skabe vækst, eksport og grønne jobs. Det siger Dansk Byggeris medlem af Regeringens Erhvervsklimapanel, dir. Michael H. Nielsen, i en kommentar til regeringens netop offentliggjorte erhvervsklimastrategi. Samtidig peger Dansk Byggeri på, at de kommende årtiers omstilling fra et fossilt til et CO2-neutralt samfund allerede har bragt og vil bringe så mange og forskellige teknologier, løsningsmuligheder og produkter i spil, at regeringen skal fokusere og stille skarpt på nogle afgrænsede områder, hvor der er særlige muligheder for at realisere dens visioner. Michael H. Nielsen understreger, at en vellykket erhvervsklimastrategi forudsætter, at der foreligger en mere markant og målrettet dansk klimastrategi. Der skal træffes nogle valg – og nogle fravalg. Det betyder, at der skal tegnes et væsentligt tydeligere og mere nuanceret billede af Danmarks energifremtid, end der i dag foreligger. - Selvom regeringen med rette afventer Klimakommissionens udspil i 2010, kan der allerede i dag udpeges en række teknologiområder, som ikke blot har muligheder for at kunne markedsmodnes på hjemmemarkedet, men som også med stor sandsynlighed vil blive efterspurgt i store dele af den øvrige verden. I den sammenhæng må den hidtidige satsning på havmølleparker, internationale kabelforbindelser m.m. suppleres med en markant indsats for at fremme udviklingen af CO2-neutrale løsninger i regional og lokal skala. Det er et område, som Danmark har historiske traditioner for at mestre – og et område, som vil kunne inddrage store dele af energiens slutbrugere i et langt mere aktivt omfang, end det hidtil er lykkedes. I den forbindelse kan det ifølge Michael H. Nielsen næppe undre, at byggeerhvervet fokuserer på de store potentialer, som integration af energieffektive og energiproducerende komponenter i bygningsbestanden rummer. - Ved at udforme et ambitiøst program for udvikling af lav- og plusenergihuse i såvel nybyggeri som eksisterende bygninger, vil vi ikke blot kunne aktivere det voksende klimaengagement i befolkningen, men også kunne bringe os i en international vinderposition på et vigtigt globalt vækstområde, siger Michael H. Nielsen. Michael H. Nielsen understreger videre, at et så centralt område som det bebyggede miljø forudsætter en markant satsning på et samarbejde mellem det offentlige og erhvervet. - En offensiv og målrettet indsats på forsknings- og udviklingsområdet gennem et tæt samarbejde mellem videninstitutionerne og erhvervets virksomheder er et ”must” for at befæste det forspring, som vi hidtil har haft, slutter Michael H. Nielsen. Kontakt: Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner