Dansk Byggeri: Mobning fører til ulykker og nedslidning

Dansk Byggeri: Mobning fører til ulykker og nedslidning Dansk Byggeri advarer om alvorlige konsekvenser af dårligt psykisk arbejdsmiljø og opfordrer til, at arbejdsgiverne indfører nul-tolerance overfor mobning på byggepladserne og en konsekvent politik for det psykiske arbejdsmiljø - Mobning på byggepladserne er helt uacceptabelt. Ikke nok med, at det kan give ofrene depressioner og andre psykiske mén. Det øger også risikoen for arbejdsulykker og nedslidning, hvis medarbejdere, der tænker på sikkerheden, bliver hånet af deres kolleger, forklarer afdelingschef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri. Dansk Byggeri hilser derfor Arbejdstilsynets særlige tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø velkomment. - Mobning er desuden skadeligt for branchens image. Det kan drive gode medarbejdere ud af virksomheden og branchen. Og det kan afholde de unge fra at blive håndværkere. Det er muligt, at der historisk set har været en hård omgangstone i branchen. Men det er vi nødt til at gøre op med, understreger Mette Møller Nielsen. Hun opfordrer derfor arbejdsgiverne til at formulere en politik for psykisk arbejdsmiljø og at indføre nul-tolerance over for mobning på arbejdspladsen. - Jeg vil godt understrege, at arbejdsgiveren har et centralt ansvar for at skabe rammerne for godt psykisk arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens opgave at stille krav om en ordentlig omgangstone og at lægge retningslinjerne for, hvordan man behandler hinanden på arbejdspladsen, forklarer Mette Møller Nielsen. Men hun opfordrer samtidig de øvrige parter på byggepladsen til at bidrage til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. - Det er i høj grad op til medarbejderne at være med til at skabe et ordentligt arbejdsmiljø, for alle har et ansvar for at tale ordentligt til hinanden. Medarbejderne skal også være med til at skabe en kultur, hvor der er nul tolerance over for mobning. Sammen med bl.a. TIB og 3F har Dansk Byggeri udarbejdet en række forskellige værktøjer, informationsmaterialer, kampagner og hjemmesider om psykisk arbejdsmiljø. - Men det nytter ikke noget, hvis ikke man på den enkelte arbejdsplads sætter sig sammen og taler om, hvordan arbejdsmiljøet og omgangstonen skal være i virksomheden og på byggepladserne. Værdierne virker først, når man selv har været med til at formulere dem. Vi kender mange gode eksempler fra vores medlemsvirksomheder, der har gode erfaringer med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø sammen med medarbejderne, slutter Mette Møller Nielsen, Kontakt: Afdelingschef, Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 22 45 47 72 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22 82 96 48