Dansk Byggeri: Større sikkerhed for netbankers erhvervskunder

Erhvervskunder må selv dække det økonomiske tab, hvis de bliver udsat for indbrud i deres netbank. Dansk Byggeri har nu henvendt sig til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen for at finde en løsning. Antallet af indbrud på netbanker er kraftigt stigende. Privatkunder er sikret af lovgivningen, og får dermed erstatning for deres tab i bankerne. Virksomheder derimod er kun dækket, hvis indbruddet ikke skyldes en sikkerhedsbrist i deres it-system. Kommer hackeren ind den vej, må virksomheden selv dække tabet, hvis dens netbankkonto bliver udsat for indbrud. - Det kan få katastrofale følger for virksomheder, der bliver udsat for indbrud i deres netbank og får lænset kontoen, fastslår konsulent Mads Peter Gede, Dansk Byggeri. Derfor går Dansk Byggeri nu ind i samarbejdet om at finde en løsning på problemet. - Vi er meget tilfredse med, at Lene Espersen er gået ind i sagen, og vi bakker op om samarbejdet mellem Finanstilsynet og Finansrådet om at få afdækket problemets omfang og komme med et bud på en løsning. Dansk Byggeri har henvendt sig til ministeren for at bidrage til at finde en løsning, der er rimelig for virksomhederne. Vi mener, at bankerne skal opstille klare og entydige regler for, hvad der kræves af deres erhvervskunders IT-sikkerhed, for at disse er sikret erstatning i tilfælde af indbrud på deres netbankkonti, siger Mads Peter Gede. Dansk Byggeri opfordrer således Finansrådet og PBS til at formulere og formidle et sæt klare retningslinjer for hvilke forholdsregler, erhvervskunderne skal tage, for at være sikret erstatning i tilfælde af indbrud i deres netbank. - Bankerne er meget interesserede i at kunderne bruger netbank – i mange banker har virksomhederne faktisk ikke engang mulighed for at fravælge netbank. Derfor må bankerne melde klart ud og løbende informere om eventuelle nye krav som følge af en ny virus eller andet. Dansk Byggeri deltager gerne aktivt i formidlingen af disse informationer til vores medlemsvirksomheder, pointerer Mads Peter Gede. Han oplyser endvidere, at Dansk Byggeri og byggeriets IT-leverandør, Bygteq IT, afhængig af de løsningsforslag, Finansrådet præsenterer - vil bidrage med en ekstra informationsindsats overfor Dansk Byggeris medlemmer på dette område. Yderligere oplysninger: • Konsulent Mads Peter Gede, Dansk Byggeri, tlf. 72160209 • Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22829648