Dansk Byggeri klæder medlemmerne på til AB-Forbruger

Der er udarbejdet en ny AB-Forbruger, og det er vigtigt at håndværksvirksomheder, som arbejder for private har sat sig ind i de vigtigste bestemmelser.

Dansk Byggeri ser det naturligvis som sin opgave, at undervise medlemmerne i de nye regler, sådan at medlemmerne er klar over, hvilket grundlag de skal arbejde på, når de udfører arbejde for private efter nytår. Derfor vil alle medlemmer af Dansk Byggeri i de kommende dage modtage en invitation til eftermiddagsmøde i mailboksen. - Vi ser det naturligvis som vores opgave, at klæde medlemmerne på til at forstå og efterleve de nye regler. Derfor har vi lagt os i selen for at sikre, at alle har fået tilbud om en informativ eftermiddag i selskab med en jurist fra Dansk Byggeri, inden aftalen kan tages i brug den 1. januar 2010, siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri, kursus og udvikling Aftalen, hvis officielle titel er ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere” består af 10 hovedafsnit som er inddelt i 64 paragraffer. Bestemmelserne strækker sig fra aftalens indgåelse, over sikkerhedsstillelse, arbejdets udførelse, forbrugerens betalingsforpligtelse, tidsfristforlængelse og forsinkelse, arbejdets aflevering, mangler, ophævelse, eftersyn og tvister. Der er nok at sætte sig ind i, og Dansk Byggeri vil altså med initiativet hjælpe medlemmerne med at finde vej gennem regelsættet, sådan at både entreprenør og forbruger får den tilsigtede glæde af aftalen. Yderligere oplysninger: Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri, kursus og udvikling, telefon 72 16 01 42

Abonner