Danske entreprenører eksporter sig ud af krisen

Til trods for en verdensomspændende finanskrise og en svækket byggekonjunktur klarer danske entreprenører sig rigtig godt. Det skyldes en langsigtet strategisk satsning på eksport, hvor fleksibilitet, mobilitet og innovation er kodeordene.

Danske entreprenører eksporter sig ud af krisen Til trods for en verdensomspændende finanskrise og en svækket byggekonjunktur klarer danske entreprenører sig rigtig godt. Det skyldes en langsigtet strategisk satsning på eksport, hvor fleksibilitet, mobilitet og innovation er kodeordene. I 2008 eksporterede danske entreprenører for 9,3 mia. kroner, hvilket svarer til en vækst på 15 % i forhold til 2007. Eksporten udgør knap 35 % af entreprenørernes samlede omsætning. - Det er meget glædeligt, at danske entreprenører fastholder det høje engagement i udlandet, selv om vilkårene i en periode har været gode på hjemmemarkedet. Firmaerne får på den måde tilført viden om internationale metoder, kontraktformer og samarbejdsmodeller, og de internationale kontaktnet bliver både fastholdt og videreudviklet. Dette er afgørende for, at danske entreprenørers særlige kvalifikationer kan anvendes i et meget stort geografisk område, siger Ebbe M. Iversen, der er administrerende direktør i Per Aarsleff A/S og formand for Dansk Byggeris Eksportsektion. Det er fortsat Europa, der er det primære eksportmarked - godt 80 % af den udenlandske omsætning er genereret i EU og andre europæiske lande. Zoomer man ind på markedsniveau, er de største markeder Storbritannien, Sverige og Tyskland - og det på trods af, at netop disse markeder er hårdt ramt af finanskrisen. - Alligevel formår danske entreprenører at vinde kontrakter i skarp konkurrence med deres - tit meget større - europæiske kolleger. Det hænger bl.a. sammen med, at Sverige i de seneste år har igangsat flere store infrastrukturprojekter. Desuden har store off-shore vindmølleprojekter og OPP finansierede skolebyggerier givet arbejde til entreprenørerne i Storbritannien, forklarer Henriette Thuen, der er international chef i Dansk Byggeri. Hun peger videre på, at det ikke kun er på prisen, danske entreprenører konkurrerer, men også på de bedste løsninger. Ofte vinder danske entreprenører opgaver, der kræver en særlig teknisk ekspertise og tænkning i innovative baner, og hvor løsningen skræddersys til opgaven. Dansk Byggeri har også undersøgt, hvordan fremtiden ser ud for de danske entreprenører. En af måderne at gøre det på er at se på de nye udlandskontrakter, der er indgået i løbet af 2008, og som kommer til at gøre sig gældende i omsætningen de efterfølgende år. Disse tal giver håb for fremtiden, idet der i 2008 er indgået nye kontrakter for 8,4 mia. kr. Det er 23 % mere end i 2007. - Det ser altså ud til, at den stabile tendens fastholdes, og jeg tror, at det blandt andet skyldes, at danske entreprenører har en god fleksibilitet og gerne flytter sig, når nye muligheder opstår, konstaterer Ebbe M. Iversen. Han tilbageviser samtidig de onde tunger, som ofte taler om, at det er nemt at vinde opgaver i udlandet, fordi finansieringer kommer fra Danida og andre donorer. Faktum er ifølge Ebbe M. Iversen, at kun 13 % af eksporten er donorfinansierede projekter. - De fleste danske internationalt arbejdende entreprenører har i en periode arbejdet med bistandsstøttede projekter. Dansk udviklingsbistand har dermed været medvirkende til at igangsætte virksomheder på de internationale markeder. Det er imidlertid en særlig, men også nødvendig styrke, at disse virksomheder nu har videreudviklet sig således, at der i dag i langt højere grad arbejdes med privatfinansierede projekter, slutter Ebbe M. Iversen. Se vedhæftede tabeller: Nye udenlandskontrakter i millioner kroner udført arbejde i millioner kroner Kontakt: Adm. direktør Ebbe M. Iversen, formand for Dansk Byggeri Eksportsektion på telefon 40 30 83 86 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med 6.500 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og - ikke mindst - at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt - til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Abonner

Multimedia

Multimedia