Færre ulykker i bygge- og anlægsvirksomheder

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har udsendt hovedresultaterne af deres statistik over arbejdsulykker 2008. Der er sket et markant fald i antallet af ulykker fra 2007 til 2008 – og i bygge- og anlægsbranchen er det faldet til det hidtil laveste niveau

Færre ulykker i bygge- og anlægsvirksomheder Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har udsendt hovedresultaterne af deres statistik over arbejdsulykker 2008. Der er sket et markant fald i antallet af ulykker fra 2007 til 2008 – og i bygge- og anlægsbranchen er det faldet til det hidtil laveste niveau Ulykkesfrekvensen er faldet generelt fra 31,8 i 2007 til 25,1 i 2008, og det målte antal arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer er især faldet inden for bygge- og anlægsvirksomheder. Her er ulykkesfrekvensen faldet fra 33,3 i 2007 til 23,2 i 2008. Også fravær pr. 1.000 arbejdstimer er faldet. Fraværet inden for DA-området, som følge af arbejdsulykker, var i 2008 på 3,0 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er et fald i forhold til 3,7 i 2007. Faldet var også her markant inden for bygge- og anlægsvirksomheder, hvor fraværsfrekvensen faldt fra 4,8 i 2007 til 2,9 i 2008. - Det er en særdeles glædelig udvikling, at ulykkesfrekvensen inden for bygge- og anlægsvirksomhed er faldet med godt 30 % til det hidtil laveste niveau. Det er hovedsageligt de store bygge- og anlægsvirksomheder, der deltager i statistikken, og mange af disse er arbejdsmiljøcertificerede. Det er derfor meget tilfredsstillende at konstatere, at effekten heraf nu også viser sig i ulykkes- og fraværsstatistikken. Det viser med al ønskelig tydelighed, at det kan betale sig at have styr på arbejdsmiljøet, fastslår arbejdsmiljøchef Carsten Bekker, Dansk Byggeri. Han advarer dog mod at tage statistikken til indtægt for hele bygge- og anlægsbranchen, men understreger, at de nye tal er et godt signal til de mange medlemsvirksomheder, der gør en stor indsats for at forbedre arbejdsmiljøforholdene. - Dansk Byggeri støtter denne indsats blandt andet via Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der hjælper virksomhederne på vej med personlig kontakt og rådgivning ude på de enkelte arbejdspladser over hele landet. Vi oplever også her, at udviklingen går klart den rigtige vej. Statistikken fra DA er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 311 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 61.500 fuldtidsansatte. Kontakt: Arbejdsmiljøchef Carsten Bekker, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 72 Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med 6.500 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og - ikke mindst - at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt - til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Abonner