Flere kommuner har sat udliciteringen i bakgear

Flere kommuner har sat udliciteringen i bakgear Mens kommunernes udlicitering samlet set steg med knap 12 procent fra 2007 til 2008, så sakkede udliciteringen af entreprenør- og håndværkerydelser bagud med en noget svagere stigning på knap 4 procent. Og i nogle kommuner har man sat udliciteringen i bakgear. Det viser nye beregninger fra Dansk Byggeri. Private virksomheder overtager stadig flere kommunale opgaver. Den samlede udlicitering steg således med 5,6 mia. kroner - svarende til en stigning på knap 12 procent - fra 2007 til 2008. Men udliciteringen af drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger og anlæg haltede i samme periode bagefter med en stigning på under 4 procent. - Bygge- og anlægsbranchen sætter selvfølgelig stor pris på, at udliciteringen af entreprenør- og håndværkerydelser steg med 238 mio. kroner fra 2007 til 2008. Men der er potentiale for langt mere udlicitering på dette område, understreger økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. De seneste tal viser, at udliciteringen i de danske kommuner - målt ved den private leverandør indikator (PLI) - steg med 1,1 procentpoint fra 2007 til 2008. I 2008 er den samlede andel af opgaver, der må udliciteres, derfor steget til 24,7 %. Af netop disse udliciterede opgaver stammer 13,3 % fra entreprenør- og håndværkerydelser. - Al erfaring viser, at der er mange penge at spare for de slunkne kommunekasser ved at udlicitere opgaver til private virksomheder. Hvorfor ikke udnytte det potentiale? Derfor undrer det os også, at nogle kommuner har valgt at sætte udliciteringen i bakgear, udtaler Andreas Fernstrøm. Hovedstaden og Nordjylland har skåret ned Særligt kommunerne i Region Hovedstaden og Region Nordjylland har ifølge Dansk Byggeris beregninger skåret ned på udliciteringen af entreprenør- og håndværkerydelser, mens kommunerne i Region Syddanmark og Region Midtjylland tegner sig for en pæn fremgang. Tilbagegangen i udliciteringen i de nordjyske kommuner har ifølge beregningerne været på godt 9 pct. i forhold til 2007. - Vi glæder os over, at Midtjyllands- og Syddanmarks kommuner drager nytte af udliciteringspotentialet og rent faktisk har øget udliciteringen til de private håndværkere med mere end 10 pct. Det bør give stof til eftertanke for kommunerne i Region Hovedstaden og Nordjylland, hvor det går den forkerte vej. Dansk Byggeris tal viser således, at der er store forskelle kommunerne imellem. Mens Fanø Kommune har mere end fordoblet deres budget for udliciterede entreprenør- og håndværkerydelser, har Brønderslev Kommune halveret deres. Samtidig springer Københavns Kommune også i øjnene. Her er opgaverne til de private entreprenører og håndværkere gået 94 mio. kr. tilbage på bare et år. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem, at de kommuner, der generelt udliciterer meget på alle områder, også har øget udliciteringen af entreprenør- og håndværkerydelser, eller allerede har udliciteret en stor del af entreprenør- og håndværkerydelserne. - Det kan undre os, at kommuner, der i forvejen har erfaring med at udlicitere meget, ikke høster gevinsten ved også - i højere grad - at udlicitere entreprenør- og håndværksydelserne, slutter Andreas Fernstrøm.

Abonner

Dokumenter og links