Flotte OPP-ambitioner i Aalborg

Flotte OPP-ambitioner i Aalborg Dansk Byggeri Nordjylland roser Aalborg Kommune for nytænkning i forbindelse med byggeriet og driften af ny magasinbygning. Private skal nu bidrage til at løfte kommunal opgave. Når byggeriet af det nye magasin, der skal huse Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og museet Kunsten, står færdig, bliver det hverken Aalborg Kommune eller de tre institutioner, der ejer den. Det bliver derimod en privat virksomhed eller et konsortium, der finansierer, projekterer, bygger, ejer, driver og vedligeholder bygningen. Til gengæld lejer kommunen bygningen i mindst 30 år. Denne finansierings- og samarbejdsform hedder OPP, en forkortelse for Offentlig-Privat-Partnerskab - OPP er en hensigtsmæssig måde at finansiere og drive et offentligt byggeri. Det er en samarbejdsform, som vi har brug for at opbygge flere erfaringer med i Nordjylland. Derfor er det glædeligt, at Aalborg Kommune går foran og udbyder magasinbygningen som OPP-projekt. Det vil give uvurderlige erfaringer til Aalborg Kommune og til andre offentlige bygherrer, udtaler Knud Kristensen, der er formand for Dansk Byggeri Nordjylland. Han forklarer, at samarbejdet mellem det offentlige og det private giver en lang række fordele, både når det gælder økonomi, effektivitet og kvalitet. - Det har bl.a. den fordel, at driften og vedligeholdelsen af bygningen er sikret. Det bliver den private ejers ansvar at vedligeholde bygningen. Dermed sikrer man, at bygningen ikke bliver en del af den kedelige statistik over offentlige bygninger, der forfalder, fordi de ikke bliver vedligeholdt, forklarer Knud Kristensen. Aalborg Kommune søger nu private samarbejdspartnere til projektet. Virksomheder og konsortier kan indtil 31. august søge om prækvalifikation til opgaven. Udbudsmaterialet findes på www.aalborgkommune.dk/udbud. - Vi ser frem til, at flere kommuner i Nordjylland vil vise interesse for den type projekter, og det er bl.a. et af de emner, som vi vil tage op med kommunerne efter kommunalvalget, slutter Knud Kristensen. Yderligere oplysninger: • Knud Kristensen, formand for Dansk Byggeri Nordjylland, tlf. 98 66 11 00 • Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22 82 96 48

Abonner