Fornuftig finanslov med signal til fremtiden

Dansk Byggeri fremhæver investeringerne i årets finanslovsforslag, som trods rekordunderskud må betegnes som et ansvarligt finanslovsforslag om end i den forsigtige størrelsesorden. Det forslag, som nu er fremlagt, følger dermed retningen i regeringens hidtidige krisepolitik - Det er en regering, som udstråler ro og ansvarlighed midt i krisen. Spørgsmålet er, om ikke alle vil være med til at fremrykke investeringerne et nyk mere, efterhånden som utålmodigheden med de allerede iværksatte krisepakker indfinder sig, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen i en første kommentar til finanslovsudspillet. - Vi værdsætter viljen til at gennemføre offentlige byggerier og anlæg lidt hurtigere end planlagt til glæde for det samlede erhvervsliv. Den økonomiske politik under krisen bør netop have snævert fokus på de fremadrettede elementer. Lars Storr-Hansen betegner de 6 mia. kr., som regeringen i første omgang forventer at anvende til at fremrykke investeringerne i byggeri og anlæg, som fornuftige om end i den forsigtige størrelsesorden. Dansk Byggeri peger således fortsat på behovet for at fremrykke så mange planlagte investeringer som muligt og lægger især vægt på følgende punkter: • Fremrykninger af planlagte investeringer på infrastrukturområdet – veje, jernbaner og kloakker – så Danmark er tunet, når det igen går fremad økonomisk • Investeringer i energieffektivisering og på klimainvesteringer, som vil bidrage til at bringe Danmark frem i forreste linje i den globale økonomi • Prioritering af en hurtigere modernisering og udbygning af planlagte sygehus- og sundhedsinvesteringer • Investeringer til gavn for dansk forskning og kompetenceudvikling ved modernisering og nybyggeri ved vores universiteter og højere læreranstalter, som vil bidrage til at styrke Danmarks konkurrenceevne - Når krisen er ovre, vil kampen om arbejdskraften igen tilspidse, og vi kan til den tid meget vel stå i en situation, hvor regeringen ikke har kendt sin besøgelsestid og fået foretaget de kloge investeringer i bygninger og anlæg, mens sektoren havde ledig kapacitet, siger Lars Storr-Hansen. Han tilføjer i den forbindelse, at der fortsat er behov for, at forslagene til reformer af arbejdsmarkedet, som blev aflyst i sidste uge, bliver hentet frem igen. - Disse forslag må pilles ud af syltekrukken og gennemføres så snart konjunkturerne atter normaliseres. Ellers ender vi i en situation, hvor nødvendige reformer hverken kan gennemføres, når det går godt eller skidt. Og så går det permanent skidt, slutter Lars Storr-Hansen. Kontakt: Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 41 19 33 04 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner