Forsøgsbyggeri kan bringe Danmark i front

Forsøgsbyggerier på energiområdet skal gøres til en del af det strategiske partnerskab med regeringen om energiløsninger. Det vil bringe Danmark ind i kapløbet om fremtidens markeder Dansk Byggeri svarer på regeringens strategiplan for lavere energiforbrug i bygninger med et forslag om at satse på udvikling af lavenergi- og plusenergibyggeri med massiv inddragelse af indeklima, arkitektur og høj byggeteknisk kvalitet i forsøgsbaseret energibyggeri. Planen er, at energiforbruget i nybyggeri skal reduceres med 25 pct. i hvert af årene 2010, 2015 og 2020. Hertil kommer krav til energiforbedring af den eksisterende bygningsmasse. Samtidig er det et formuleret mål, at vedvarende energi i 2020 skal udgøre 30 pct. af det endelige energiforbrug. - Ambitionerne fejler altså ikke noget, og det må vi hilse velkommen i byggeerhvervene. For at håndtere de klimaudfordringer, som Danmark og verden står overfor, er det afgørende at nedbringe energiforbruget i bygninger, som udgør 40 % af det samlede energiforbrug. Det er nødvendigt at konvertere så meget energiproduktion som muligt til CO2-neutrale energiformer, hvis ambitionerne skal nås, understreger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, og fortsætter: - Byggeerhvervet påtager sig gerne en hovedrolle, og et grønt byggeri i verdensklasse er ikke blot til gavn for miljøet og bygningsejerne. Det vil løfte byggeerhvervet og bane vej for dansk produkt- og teknologiudvikling på byggeriets område til gavn for både hjemme- og eksportmarkederne. Michael H. Nielsen slår fast, at nøglen til at komme i front på markedet for grøn teknologi handler om at finde de bæredygtige løsninger, der tilgodeser et sundt indeklima, en god arkitektur og en meget høj byggeteknisk kvalitet. Der skal derfor arbejdes målrettet med innovation, forskning og videnformidling – gerne i et partnerskab mellem det offentlige og byggeerhvervet. - Vi skal med andre ord genoplive tidligere tiders forsøgsbyggerier. Den vej vil være oplagt at betræde igen, og staten bør, som led i udmøntningen af globaliseringsmidlerne til efteråret, prioritere forsknings- og innovationsaktiviteter indenfor lav- og plusenergibyggeri. Et centralt element i fremtidens lavenergi- og plusenergibyggeri er mulighederne for at styre energiforbruget i bygningsdriften intelligent. Her har byggeerhvervet i et samarbejde med staten påbegyndt udviklingen af en digital infrastruktur, som sigter mod at digitalisere og effektivisere den samlede byggeproces og den efterfølgende bygningsdrift – et projekt, der allerede har gjort Danmark til et af de førende lande på området. - En fortsat satsning og udvikling af den digitale infrastruktur vil være en væsentlig forudsætning for, at Danmark befæster sin placering inden for energieffektive teknologier og løsninger. Det er af ganske stor betydning at befæste en førerposition i de kommende år, hvor vi må forvente en kraftig vækst på markedet for grøn teknologi. Den mulighed må Danmark selvfølgelig ikke forpasse, slutter Michael H. Nielsen. Kontakt. Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32