Foruroligende fald i det indenlandske salg

Foruroligende fald i det indenlandske salg De første tre måneder viser en meget kraftig tilbagegang i det indenlandske salg i bygge- og anlægsbranchen. Salget er hele 18 % lavere end i første kvartal i 2008. I årets første kvartal lå det indenlandske salg i bygge- og anlægsbranchen godt 18 % lavere end samme periode sidste år, når der korrigeres for prisstigninger. Hvis man i stedet ser på udviklingen det seneste halve år, så ligger det indenlandske salg ”blot” 13 % under den tilsvarende periode året før. - Vi ser desværre stadig, at det går tilbage i bygge- og anlægsbranchen. Tilbagegangen i det seneste kvartal er større end hvis man ser på tilbagegangen over et lidt længere perspektiv. Det vidner om, at krisen har taget til i styrke i starten af 2009. Dette kommer desværre også til udtryk i ledigheden i bygge- og anlægsbranchen, som ligger markant højere end sidste år, udtaler økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. Som oplæg til de igangværende forhandlinger om næste års kommuneaftale, offentliggjorde KL for nylig en investeringsplan, som blandt andet skal sikre, at kommunerne har tidssvarende faciliteter i de kommende år. I den indgår det, at der skal bruges ca. 21 mia. kr. om året i de kommende år på kommunale anlægsinvesteringer. - Når nu KL og regeringen går ind i den afsluttende del af forhandlingerne om kommuneaftalen for 2010, er det vigtigt at huske på, at vi har en sektor, hvor der er rigelig kapacitet til at få rettet op på den nedslidte kommunale sektor – og at det samtidig er kloge investeringer, kommunerne alligevel skal foretage før eller senere, fortsætter Andreas Fernstrøm. - Hvad der også er vigtigt at huske er, at hvis personer kommer ud i langtidsledighed, er der en risiko for, at deres kompetencer mindskes – enten helt eller delvist. Hvis investeringerne i den kommunale sektor øges i de kommende år, vil det sikre, at bygge- og anlægsbranchen ikke mister kernemedarbejdere, og vigtig viden ikke forsvinder ud med badevandet, slutter Andreas Fernstrøm. Yderligere oplysninger: Økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, tlf. 72 16 01 44 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, tlf. 22 82 96 48