Fugebranchen vælger Dansk Byggeri

Fugebranchen besluttede på en ekstraordinær generelforsamling den 16. december at søge om optagelse i Dansk Byggeri.

Optagelsen vil ske med virkning fra 1. januar 2010, men allerede nu er der indgået en samarbejdsaftale med Fugebranchen og Dansk Byggeri om sekretariatsbetjening.

Fugebranchen omfatter ud over 45 entreprenørvirksomheder 7 leverandørvirksomheder til branchen, som bliver associerede medlemmer.

- I Dansk Byggeri er vi glade for at vi med Fugebranchen endnu engang kan udvide værdi-kæden inden for det udførende byggeri. Det er en fordel for alle parter, at kunne udveksle erfaringer på tværs af faggrupper inden for den samme organisation, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

- Vi har hidtil haft kontorfællesskab med Dansk Byggeri, men ved at blive fuldgyldige med-lemmer får vi større adgang til den fagligt tekniske og den arbejdsgivermæssige viden, der findes i organisationen, siger Bo Jensen, formand for Fugebranchen, som organiserer fugeentreprenører og leverandører med særlig interesse inden for anvendelse, udvikling og produktion af fuge-, klæbe- og tætningsprodukter.

Yderligere oplysninger Bo Jensen 40 62 43 94 og Michael H. Nielsen, 20 28 52 64

Abonner