Ingen opklaring i bygge- og anlægsbranchen

Ingen opklaring i bygge- og anlægsbranchen Selvom konjunkturbarometret for maj for bygge- og anlægsbranchen viser en lille fremgang i forhold til april, er det stadigvæk forventninger, der går kraftigt i den gale retning. Som vi har set i de seneste måneder så er ordrebeholdningen i bygge- og anlægsbranchen skræmmende lav. Samlet set er der således virksomheder, der repræsenterer 56 % af beskæftigelsen, der har en lavere ordrebeholdning end normalt. - Den aktuelle konjunktursituation har ramt bygge- og anlægsbranchen meget hårdt. Det er alle dele af sektoren, der har færre ordrer, men især boligbyggeriet er hårdt ramt. Det er både gået kraftigt tilbage, og har samtidig meget mørke udsigter for fremtiden. For boligbyggeriet er der virksomheder, der repræsenterer hele 68 % af de beskæftigede, der melder om færre ordrer end normalt, fortæller økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. - At det er boligbyggeriet, der er hårdest ramt i øjeblikket, ses også inden for beskæftigelsen. I løbet af det seneste år er antallet af beskæftigede inden for nybyggeri faldet med 10.000 personer. Det er et fald på næsten 22 %. Det er altså noget, der kan mærkes i branchen, udtaler Andreas Fernstrøm. Den nuværende lave ordrebeholdning forventes også at blive omsat til yderligere fald i beskæftigelsen. Inden for boligbyggeriet er der således virksomheder, der repræsenterer 21 % af beskæftigelsen, der forventer, at beskæftigelsen vil falde i de kommende måneder. - Selvom der allerede er sket store fald i beskæftigelsen, så er der altså en stor del af virksomhederne inden for boligbyggeriet, der forventer, at beskæftigelsen vil falde yderligere. Og med udsigten til, at boligpriserne fortsætter deres rutsjetur nedad, er der desværre ikke nogen opklaring på vej lige foreløbig, slutter Andreas Fernstrøm. Kontaktoplysninger Økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, tlf. 72 16 01 44 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, tlf. 22 82 96 48

Abonner