Kalundborg Kommune hædres for kreativt brolæggerarbejde

Kalundborg Kommune hædres for kreativt brolæggerarbejde Brolæggerlauget i Dansk Byggeri har i år valgt at tildele Kalundborg Kommune Brolægger-prisen 2009. Brolæggerlauget har siden sit 100 års jubilæum i 1986 uddelt en pris ”for et påskønnelses-værdigt arbejde som forbilledligt har tilgodeset brolæggerfaget. Prisen er en anerkendelse af en kreativ udnyttelse af fagets muligheder i respekt for dets tradition og arbejdsmetode”. - Foruden at der her i Kalundborg er udført et rigtig flot stykke brolægningsarbejde, så har vi i Brolæggerlauget også lagt vægt på, at der er et særligt perspektiv i dette arbejde. Blandt andet det smukt tænkte springvand og åløb, der er lagt ned i brolægningen i bymidten, og så det, at Kalundborg Byråd ser granitbelægningen som et led i en større helhed. At arbejdet bringer os videre, siger laugssekretær John Hvass. Brolæggerprisen tildeles efter indstillinger, der vurderes af et udvalg under Brolæggerlau-get, som består af oldermanden Claus Erik Johnsen fra Faxe Brolægning, brolæggerme-ster Lars Stenholt Lorentzen fra Petri & Haugsted, tidligere brolæggermester og præsident for Erhvervsfonden Carl J. Hansen samt laugssekretæren. Prisen består af en messingplade, et diplom og 25.000 kr. fra erhvervsfonden. Hvad pengene skal gå til, fastlægges af borgmester Kaj Buch Jensen; overvejelserne går i retning af indsamling af inspiration til fremtidige projekter. Den officielle overrækkelse sker fredag den 9. oktober 2009 kl.14.30 ved springvandet Kordilgade og Vænget, hvor en delegation med Brolæggerlaugets oldermand, Claus Erik Johnsen i spidsen overrækker prisen til borgmester Kaj Buch Jensen. Overrækkelsen vil finde sted for omkring 100 særligt indbudte, og efterfølgende er kommunen og Brolægger-lauget vært ved en lille officiel reception. Flere oplysninger Laugssekretær John Hvass, Brolæggerlauget, Dansk Byggeri, tlf. 7216 0179 / 2020 3366 Fakta Brolægning er den ældste form for vejbelægning. I Danmark findes enkelte mindre brolagte vejstrækninger fra oldtiden. Brolæggerfaget opstod formentlig som egentligt håndværksfag omkring 1300-tallet. Brolæggerlauget blev stiftet i 1660 og er en landsdækkende sammenslutning af brolæg-germestre under Dansk Byggeri. Medlemmer af Brolæggerlauget udfører arbejdet efter Dansk Standard for brolægning DS 1136 og i overensstemmelse med de høje kvalitetskrav, der kendetegner den faglærte bro-lægger.

Abonner