Kloakmestrenes TV-Inspektion – en ny certificeringsordning

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en ny certificeringsordning, der er etableret i fællesskab af Kloaksektion under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Der eksisterer allerede en kontrolordning af det tv-inspektionsarbejde, der hovedsagligt udføres på hovedkloakker. Nemlig DTVK, hvor også kommunerne er repræsenteret. På det private område, hvor de autoriserede kloakmestrene hovedsagligt arbejder, blandt andet med deres kameraer til tv-inspektion af kloakkerne, har der igennem mange år ikke været en tilfredsstillende og ensartet bedømmelse af skadernes klassifikation. Det vil den nye certificeringsordning Kloakmestrenes TV-Inspektion være med til at rette op på. Ordningen er dels baseret på en gennemgribende grunduddannelse og dels et krav om løbende efteruddannelse. Endvidere er ordningen koblet sammen med kravet om, at en autoriseret kloakmestervirksomhed er tilknyttet en kontrolinstans (underlagt tredjeparts kontrol), hvilket gør, at de tilknyttede virksomheder er underlagt krav om egenkontrol, der skal dokumenteres udført overfor kontrolinstansen hvert andet år. Samlet gør det, at de til certificeringsordningen tilknyttede tv-operatører og deres virksomheder er underlagt de til ordningen udarbejdede kravspecifikationer. Kloaksektion under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer og Entreprenører forventer stor tilslutning til ordningen, da den vil sikre et højt og ensartet kvalitetsniveau indenfor tv-inspektionsarbejdet og rapporteringen heraf. - Kloakmestrenes TV-Inspektion ruster sig dermed til at imødekomme det forventede behov, der vil opstå, når hussælgere og -købere frivilligt eller gennem en fastlagt ordning får efterset og kontrolleret deres kloak- og afløbsledninger, siger Jørn Berner Pedersen, der er en af initiativtagerne til sammenslutningen. Han understreger, at en fastlagt ordning kan være et fast periodisk aftalt eftersyn eller naturligt forekommende i forbindelse med hushandler. Dette kan ske ved udvidelse af den eksisterende Huseftersynsordning (tilstandsvurderinger), vi kender i dag. - Det er bydende nødvendigt at få gang i dette kloakeftersyn. Det er det både set ud fra miljømæssige, samfundsmæssige og privatøkonomiske grunde. Et privat kloaknet der er utæt som en si er uacceptabelt. Det medfører stigende rotteproblemer og en urimelig udledning af fækaliholdig spildevand til vores i forvejen beskedne depoter af rent grundvand, pointerer Jørn Berner Pedersen. Igangsættelsen af kloakeftersynet via tv-inspektion medfører også, at de personer og instanser der efterspørger tv-inspektionsarbejde skal være sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt og at afrapporteringen sker fejlfrit. Det vil etableringen af Kloakmestrenes TV-Inspektion blandt andet stå som garant for. Yderligere information Jørn Berner Pedersen, En af initiativtagerne, mobil 21 24 34 54 Hans Henrik Kristensen, Sekretær for sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion, tlf. 72 16 02 92.

Abonner