Klog ændring: Nu får vi energimærker, der virker

Dansk Byggeri er godt tilfreds med, at Energistyrelsen nu tager initiativ til at forbedre den hidtidige energimærkningsordning for bygninger.

Klog ændring: Nu får vi energimærker, der virker Dansk Byggeri er godt tilfreds med, at Energistyrelsen nu tager initiativ til at forbedre den hidtidige energimærkningsordning for bygninger. Klima- og energiminister Connie Hedegaard har givet grønt lys for, at der skal ske ændringer i den energimærkningsordning, som i de senere år er blevet kritiseret med stigende styrke af såvel bygningsejere som af det byggeerhverv, der har til opgave at gennemføre energirenoveringer. Ordningen er blevet betegnet som både dyr og ineffektiv. Dansk Byggeri har peget på, at der i langt højere grad bør tages hensyn til, at bygninger er forskellige og at forskellige varmeforsyningsformer berettiger forskellige løsninger i huse, der ellers ligner hinanden. - Der skal gøres plads til såvel bygningens særpræg som ejerens ønsker for, hvad der samlet set er den mest optimale løsning. En række tiltag til energieffektivisering af bygninger kan forenkles og billiggøres ved at blive tænkt sammen med den løbende vedligeholdelses- og forbedringsindsats. Og ved at tænke energiforbedringer sammen med vedligeholdelse og renovering opnås en langt mere fornuftig økonomi, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Michael H. Nielsen understreger, at når Dansk Byggeri er så tilfreds med den bebudede omfattende ændring af mærkningsordningen, skyldes det, at byggeerhvervets virksomheder gennem de sidste fem år har fået tudet ørene fulde af analyser, der påviser, at den bestående bygningsbestand rummer meget store sparepotentialer, som kan tjene sig selv hjem på få år. Alligevel er der sket meget lidt – uanset om man ser på offentlige eller privatejede bygninger. - For byggeerhvervet kan det få stor betydning, at der nu er udsigt et mere kvalificeret beslutningsgrundlag forud for energieffektiviseringer. Det er vores helt klare opfattelse, at de fleste har et ønske om at yde et bidrag til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen – men at de har holdt sig tilbage, fordi grundlaget for at kunne træffe sikre og entydige beslutninger har været alt for uklart, siger Michael H. Nielsen. Han kan således godt forstå, at hver anden bygningsejer har undladt at bekoste den mærkning, som ifølge loven skal gennemføres i forbindelse med ejerskifte. Dansk Byggeri håber nu på, at en markant forbedring af mærkningsordningen vil sætte mere skub i energiforbedringer. Fremtidens energimærke bør således være så anvendeligt, at det bliver attraktivt for alle bygningsejere og ikke blot de, der skal sælge. - Derfor er det vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til at udforme og teste den fremtidige energimærkningsordning. Det vil ikke være til at bære, hvis vi om et par år må konstatere, at man fortsat pålægger landets halvanden million bygningsejere at bruge op mod 500 millioner kroner årligt på en virkningsløs mærkningsordning, slutter direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Kontakt: Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med 6.500 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og - ikke mindst - at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt - til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.