Kommunerne har selv nøglen til bedre økonomi

Hvis kommunerne var bedre til at kigge hinanden over skuldrene, ville de kunne øget udliciteringen med 22 mia. kr. En analyse fra Dansk Byggeri viser, at øget udlicitering ville kunne frigøre 2,2 mia. kr. i budgetterne, som eksempelvis ville kunne anvendes på serviceforbedringer og skattenedsættelser. Kommunerne kan frigøre det samlede finansielle råderum ved, at de først og fremmest lærer af hinandens erfaringer og udveksler viden om udlicitering på de enkelte områder. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. - Kommunerne har mulighed for at øge deres udlicitering med hele 22 mia. kr. Og det er ikke vanskeligt, de skal blot gøre som de kommuner, der allerede udliciterer, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri Dansk Byggeri har beregnet, at hvis kommunerne udnytter potentialet på 22 mia. kr. vil de kunne frigøre hele 2,2, mia. kr. i kommunernes budgetter. Og det er en forsigtig beregning. - Det forudsætter en effektivitetsgevinst på 10 %, hvilket ikke bør virke afskrækkende. Vi har tværtimod bevidst lagt os med et konservativt effektiviseringsskøn. Det er med andre ord ikke urealistisk, at der kan skabes et endnu større finansielt råderum, vurderer Torben Liborius. Han gør her opmærksom på, at KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen kalkulerer med en gevinst på hele 16,4 %. - Pointen er, at Dansk Byggeris skøn af effektivitetsgevinst på 10 % bør være spiselig – også for forbenede modstandere af udlicitering. Dansk Byggeri understreger, at hver kommune ikke skal til at opfinde den dybe tallerken for at frigøre de 2,2 mia. kr. Mere end halvdelen af potentialet hører til på områder, hvor der i forvejen er et marked og tidligere erfaringer med at udlicitere. Det vil sige, at kommunerne blot skal lære af de kommuner som allerede er i gang. - Kommunerne kan med andre ord få styr på de slunkne kommunekasser ved at tage fat med at udlicitere, hvor det faktisk er muligt. Desværre ser vi i stedet en tendens til, at kommunerne i stedet for at finde pengene selv forsøger at hente flere penge fra Finansministeriet, siger Torben Liborius med henvisning til, at næsten halvdelen af kommunerne netop har søgt om lov til at lade skatterne stige med næsten 2 mia. kr. i 2010. - Det er naturligvis fristende at sammenholde de 2 mia. kr. med de 2,2 mia. kr. som øget udlicitering frigør. Og set ovenfra kan man ikke lade være med at pointere, at pilen peger på kommunerne selv, når det gælder om at løse de slunkne kommunekasser fremadrettet, slutter Torben Liborius. Kontakt: Erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri, på telefon 23 32 34 95 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32 Læs Dansk Byggeris udliciteringsanalyse på danskbyggeri.dk/kommunalperformance

Abonner