Konstruktivt kursussamarbejde

Konstruktivt kursussamarbejde Dansk Konstruktions- og Betoninstitut (DKBI) og Dansk Byggeri har indgået et strategisk samarbejde om efter- og videreuddannelse. Fremover kan medlemmerne gensidigt benytte hinandens kursustilbud - DKBIs udbud har for de flestes kursers vedkommende et stringent teknisk fokus, og Dansk Byggeri udbyder en række kurser om teknik, planlægning og økonomi, som ansatte i vores aktionærfirmaer også kan have stor glæde af at deltage i. Kombinationen passer godt på de uddannelsesbehov, som vores målgruppe har, og samarbejdet er en styrkelse af vores nuværende tilbud, så vi er glade for aftalen med Dansk Byggeri, siger Finn Bach, direktør for DKBI. Hos Dansk Byggeri er der også stor tilfredshed med aftalen hos Eva Kartholm. - Som bygge- og anlægsbranchens foretrukne kursusudbyder, har vi selvfølgelig en stor interesse i at udbyde kurser, der rammer efterspørgslen hos vores forskellige kundegrupper. DKBIs tekniske kurser er attraktive for de største entreprenører på bygge- og anlægssiden, og der er også relevante kurser for de mellemstore virksomheder fx på murerområdet. Samarbejdet giver os mulighed for at tilgodese tekniske uddannelsesbehov mere målrettet, end vi hidtil har kunnet. Medlemmerne af Dansk Byggeri og af DBKI vil kunne se de nye tilbud dels i de kursuskataloger, som udgives i den kommende tid, og dels på de to hjemmesider www.dkbi.dk og www.kursus.danskbyggeri.dk. Begge steder vil man også kunne tilmelde sig de nye kurser. Yderligere information:  Eva Kartholm, Afdelingschef, Kursus og udvikling, Dansk Byggeri 20 20 01 98  Finn Bach, Direktør, DBKI, 45 25 19 80

Abonner