Kreditklemmen strammer til

Det er fortsat nødvendigt at holde skarpt øje med kreditmulighederne. Trods flere gode initiativer fra regeringen, er der ikke tegn på opblødning af kreditmarkederne. Dansk Byggeri foreslår nu, at staten træder til og afdækker de hjemlige kreditforsikringer for at sikre den nødvendige arbejds-kapital Kreditklemmen for virksomhederne er blevet strammet hen over sommeren 2009. Det er ikke kun bankerne men også leverandørerne, der er årsag til en truende likviditetsmangel i mange virk-somheder, herunder også mange sunde virksomheder. Strammere kreditvilkår hos mange tømmerhandlere og materialeleverandører begrænser ar-bejdskapitalen, og det er en kredit, der ofte er af større betydning i det daglige end bankens kas-sekredit. Mange byggevirksomheder er derfor havnet i en likviditets-knibtang med strammere le-verandørkreditter på grund af forringede vilkår for debitorforsikring samtidig med, at bankerne endnu ikke har løsnet deres kreditgivning på trods af to bankpakker. - Der er tale om en kreditkrise, hvor dominobrikkerne kommer til at stå tættere og tættere, og vi kan pludselig stå i et kaos, som ikke alene er begrundet i faldende efterspørgsel, men i højere grad begrundet i mangel på kapital til at holde hjulene i gang, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. - Vi vil gerne rose regeringen for i flere omgange at række erhvervslivet en tiltrængt hjælpende hånd. Men i et erhvervsklima, hvor selv sunde og veldrevne virksomheder kan havne i økonomisk uføre på grund af manglende kreditmuligheder, er vi nødt til at råbe vagt i gevær. Der er hårdt brug for at tænke i nye muligheder for at skaffe arbejdskapital, som kan holde gang i produktion og beskæftigelse. Dansk Byggeri har dokumenteret, at omkring 40 pct. af medlemsvirksomhederne oplever betyde-lige stramninger af kreditvilkårene, og på den baggrund ønsker Dansk Byggeri nu at etablere en ordning for kreditforsikring på hjemmemarkedet, der kan sikre arbejdskapital til sunde projekter og sunde virksomheder. - Som en mulig løsning - inspireret fra Frankrig - ønsker vi at få etableret en ordning, hvor staten afdækker hjemlige kreditforsikringer – en model som vi faktisk allerede kender fra den forbedrede eksportkredit, der var en del af Bankpakke II, pointerer Lars Storr-Hansen Lars Storr-Hansen præsenterer i dag forslaget for økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen med ønske om en sådan håndsrækning til de mange virksomheder, som befinder sig i en dobbelt kreditklemme. I den alvorlige situation planlægger Dansk Byggeri en lang række møder landet over med med-lemsvirksomheder. Her vil der være fokus på, hvad virksomhederne kan og bør gøre for at få styr på og forbedre likviditeten samt at opretholde eller forbedre deres kreditværdighed. - Men samtidig skal vi altså have lukket op for alle de sluser, som kan være med til at skaffe den nødvendige arbejdskapital, understreger Lars Storr-Hansen. Kontakt: Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, tlf. 41 19 33 04 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner