Langtidsholdbar trafikløsning

Langtidsholdbar trafikløsning I Ingeniøren retter en række eksperter kritik mod den foreslåede udbygning af jernbanenettet med en ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted til 10 milliarder kroner. Den er ikke fremtidssikret, mener de. Danske Anlægsentreprenører opfordrer nu eksperterne til at se supplerende løsningsmuligheder Professor Otto Anker Nielsen, DTU, peger i Ingeniøren på, at nybygningsløsningen med den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted ikke er langtidsholdbar. Der vil efter Otto Anker Nielsens mening hurtigt opstå kapacitetsproblemer. - I Danske Anlægsentreprenører ser vi med stor interesse på de kommende investeringer i jernbanenettet, og vi håber naturligvis, at man undgår fejlinvesteringer, men vi er ikke så bekymrede som professor Otto Anker Nielsen, hvis man vel at mærke ser på det samlede billede af mulige trafikløsninger, siger branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører. Der er ifølge Niels Nielsen ingen tvivl om, at nybygningsløsningen mellem København og Ringsted er en betydningsfuld trafikinvestering, men den kan ikke stå alene. I det svenske Banverkets strategi for udbygningen af den svenske jernbaneinfrastruktur satses der på at lade godstrafikken sydpå gå gennem Danmark, og det drejer sig om betydelige mængder, idet Banverket over de næste 20 år forventer en tredobling af godstrafikken over Øresund. - Med de betydelige forøgelser af godsmængden er det naturligvis forståeligt, at man bekymrer sig over kapaciteten på strækningen København-Ringsted, hvis man ikke gør andet end at etablere den nye jernbane. Derfor er det også helt nødvendigt, at Dansk Byggeris forslag om en tunnelløsning på strækningen Falsterbo-Stevns inddrages i de konkrete planer for trafikløsningerne på Sjælland, siger Niels Nielsen. Tunnelløsningen fra Falsterbo til Stevns vil have mange fordele for trafikafviklingen og især vil den afhjælpe de kapacitetsproblemer, der kan opstå hvis al trafikken skal forbi København. Danske Anlægsentreprenører peger på, at der på grund af den lange tid der vil gå til planlægning og politisk behandling af tunnelløsningen, er det på høje tid, at de nærmere tekniske undersøgelser for tunnelløsningen påbegyndes. Kontakt: Branchedirektør Niels Nielsen, tlf. direkte 72 16 01 89, mobil 25 66 63 14 Pressechef Mogens Hjelm, tlf. direkte 72 16 01 54, mobil 40 29 92 32

Abonner