Lempelser af anlægsloftet er ikke slået igennem

Dansk Byggeri ønsker en langsigtet offentlig investeringsplan og er på linje med vismændene, der anbefaler yderligere fremrykninger af planlagte offentlige investeringer Krisen er meget alvorlig og mere alvorlig end først antaget. Byggeriets beskæftigelse – omfattende de leverende og udførende erhverv - vil ifølge Det økonomiske Råds formandskab, vismændene, falde med 24.000 i 2009. Det får vismændene til at bakke op om Dansk Byggeris gentagne opfordringer til politikerne om at fremrykke planlagte bygge- og anlægsprojekter. - Det økonomiske Råds formandskab anbefaler lempelser af finanspolitikken, og som situationen er nu, kan vi i Dansk Byggeri konstatere, at finanspolitikken ikke er så ekspansiv, som regeringen ser ud til at mene, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, og fortsætter: - Vi står midt i er den største konjunkturtilbagegang for dansk økonomi siden 2. verdenskrig, og bygge- og anlægsaktiviteten, som er meget konjunkturfølsom, er særdeles hårdt ramt. Vi vurderer, at beskæftigelsen i byggeriets udførende del i 2009 vil falde med 21.000, og at beskæftigelsen i 2010 vil falde med yderligere 6.000. Det betyder, at beskæftigelsen næste år vil ligge næsten 10 procent under gennem¬snit¬tet for 1985-2010. Derfor er der meget ledig produktionskapacitet, og aktiviteten kan stimuleres uden risiko for problemer med flaskehalse, understreger Lars Storr-Hansen. Vismændene anbefaler da også regeringen at fremrykke investeringer for 10 mia. kr. i 2010. - Der er behov for at foretage en finanspolitisk stimulans af dansk økonomi ud over det allerede planlagte. Foreløbig er de hidtidige lempelser ikke slået igennem i kommunerne, men vi må fastholde, at fremrykning af planlagte investeringer er et velegnet instrument, da udgiftsniveauet atter vil falde, når projekterne er fuldført. Dansk Byggeri ønsker i lighed med vismændene igangsat en langsigtet offentlig investeringsplan, som også skal omfatte kommunernes og regionernes investeringer. Den skal også omfatte de påtrængte genopretningsplaner, som spøger på alle niveauer af offentlige bygninger og anlæg, siger Lars Storr-Hansen og understreger, at det kan sikre bedre udnyttelse af skatteborgernes penge. Han understreger samtidig, at de dårlige udsigter for beskæftigelsen slår ud i et konjunkturbetinget fald i arbejdsstyrken, som kan blive meget skadelig på sigt for arbejdsmarkedet. - Det er derfor af allerstørste betydning, at vi modgår denne tendens og i stedet søger at udvide arbejdsstyrken og fastholde kompetencerne på arbejdsmarkedet. Det kan kun betyde, at der skal gang i de nødvendige reformer på efterløns- og dagpengeområdet med henblik på at opnå senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og afkortning af dagpengeperioden, slutter Lars Storr-Hansen. Kontakt: Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 41 19 33 04 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner