Nødvendig ungepakke kan tage toppen af praktikpladskrisen

Dansk Byggeri roser regeringens offensive plan, som skal sikre flere unge i uddannelse og be-skæftigelse Regeringen har fredag d. 4. september fremsat en ungepakke, der skal forebygge ungdomsledig-hed blandt de 18-30-årige. Ungepakken indeholder forslag om: • Straks-tilbud til 18-19-årige, der bliver ledige • En styrket indsats for ledige under 30 år, gennem et nyt initiativ ”Ny chance til unge” • 1 mia. kr. til 5.000 flere praktikpladser - Det er godt, at regeringen nu spiller ud med en intensiv indsats for at bekæmpe ungdomsarbejds-løsheden. Vi har ikke råd til at tabe en generation af unge mennesker på gulvet, og vi skal sikre, at de får en uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi ved, at antallet af faglærte i arbejdsstyr-ken styrtdykker frem i mod 2020, så der er brug for handling nu, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Antallet af indgåede praktikpladsaftaler inden for bygge- og anlægsbranchen er fra juni 2008 til juni 2009 faldet med 46 %. Det er markant mere end det generelle praktikpladsfald på 27 %. - Lavkonjunkturen har skabt en praktikpladskrise inden for byggefagene. Antallet af nye praktik-pladser i år er næsten halveret i forhold til sidste år. I en sådan situation, er vi nødt til at bruge sko-lepraktikken som en buffer. Derfor er det rosværdigt, at regeringen nu melder ud, at de er villige til at bruge skolepraktikken som konjunkturregulator. Det vil give eleverne en tryghed i forhold til at kunne forsætte i uddannelse, og det kan - ikke mindst - sikre at vi trods krisen får uddannet den nødvendige arbejdskraft, siger Michael H. Nielsen. Regeringen har desuden meldt ud, at den senere vil komme med et samlet oplæg fokuseret på unge under 18 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke har en fast tilknyt-ning til arbejdsmarkedet. - Ungepakken er førstehjælp, som skal virke her og nu. Den løser ikke de strukturelle problemer, der er i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Her har vi brug for en nøje granskning af systemet med henblik på at få det gjort mere hensigtsmæssigt. Der er blandt andet hårdt brug for at få gjort op med, at alle kan starte på en erhvervsskole blot de har modtaget 9 års undervisning, slutter Michael H. Nielsen. Kontakt: Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner