Ny uddannelse giver både svendebrev og studentereksamen

Ny uddannelse giver både svendebrev og studentereksamen Fremover skal unge både kunne iføre sig studenterhue og sikkerhedshjelm, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Til august starter de første elever på en ny forsøgsuddannelse, der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Veluddannede unge med gode faglige, almene og personlige kvalifikationer er efterspurgte i byggeriet. For at tiltrække endnu flere kvalificerede unge har Dansk Byggeri i samarbejde med erhvervsskolen Mercantec i Viborg startet et forsøg med en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. - Valget mellem en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse kan være svært. Hidtil har det ikke været muligt at kombinere de to ungdomsuddannelser. Men den nye uddannelse bliver et attraktivt alternativ til de traditionelle uddannelsesmuligheder. Samtidig bliver den en målrettet vej til en karriere i byggeriet, forklarer uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri. Med svendebrevet i den ene hånd og studentereksamen i den anden får de unge således mulighed for at starte direkte på ingeniørstudiet efter den nye ungdomsuddannelse. Jesper Juul Sørensen oplyser, at den kombinerede EUD/HTX-uddannelse varer 5 år og 2 måneder. Der bliver i første omgang mulighed for at kombinere uddannelserne som anlægsstruktør, bygningsstruktør og tømrer med den gymnasiale uddannelse. Uddannelserne indeholder et grundforløb på under 1 år, 2 praktikperioder af ca. 1 års varighed og 2 skoleophold af knap 1 års varighed. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, dvs. at lærlingen både får en gymnasial uddannelse og et svendebrev inden for det valgte fag. - Selvom det er krisetider har 14 virksomheder fra Dansk Byggeris medlemskredse allerede meldt sig til at ansætte lærlinge fra projektet. Nu er det vigtigt, at flere virksomheder følger trop og bakker op om projektet ved at stille praktikpladser til rådighed, slutter Jesper Juul Sørensen. Yderligere oplysninger: • Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 01 80 • Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22 82 96 48

Abonner