Nytænkning i byggeriet

Der er behov for nytænkning, hvis Danmark fortsat skal være i front med vækst og velfærd. Nyt forskningsmagasin tager første skridt i retning mod at styrke innovation og forskning i byggeriet. Byggebranchen yder et markant bidrag til samfundsøkonomien. Produktionsværdien overstiger 200 milliarder og eksport af byggevarer og tjenester til udlandet runder 62 milliarder. Hver fjerde ansatte i det private erhvervsliv er ansat i byggeriet. Men sammenlignet med andre fremstillingserhverv bruger byggeriet under halvdelen af omsætningen på forskning og udvikling. Det skal der laves om på, hvis bæredygtigheden og den internationale konkurrenceevne i byggeriet skal fastholdes. På den baggrund har Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med byggeriets erhvervsorganisationer etableret Koordinations- og Initiativgruppen for viden i byggeriet (KIG). Gruppen står for udgivelsen af magasinet ”Nytænkning i byggeriet”, der vil sætte fokus på muligheder og perspektiver i byggeforskningen. - Forskning og innovation er vigtige forudsætninger for udvikling, men her halter vi desværre langt bag andre erhverv. Vi har et stærkt dansk brand i udlandet, men forudsætningen for at bevare og fastholde det i fremtiden er en vedholdende udviklingsindsats, fremhæver Christian Lerche, direktør i Danske ARK. Værdi for byggeri og samfund Forskningsmagasinet peger på en række områder i byggeriet, hvor der er god grund til at lægge forskningsindsatsen, fordi det vil gavne samfundet i bred forstand. For eksempel er der store besparelser at hente på energiområdet, hvor danske bygninger står for hele 40 procent af landets energiforbrug. - Danmark skal være et udviklingslaboratorium for energirigtigt byggeri, der kan leve op til såvel Danmarks som EU's ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslippet. Vi skal være med til at udvikle de nye teknologier og samlede systemer. Løsninger, der kan anvendes hjemme, men også eksporteres til udlandet, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Innovative partnerskaber Der er altså stort potentiale i at fremme forskning og innovation i byggeriet, og KIG tager med forskningsmagasinet de første skridt på vejen til at skabe dialog og samarbejde på tværs af branchen for at sætte gang i den videre udvikling. - For at alle led i værdikæden i byggeriet kommer med, skal der politisk opbakning og flere midler til forskning og innovation i byggeriet. Det er ikke bare nødvendigt for at vi kan udvikle fremtidens boliger og byggematerialer – det er også nødvendigt for at sikre vores konkurrenceevne, så vi ikke bliver overhalet af udlandet, fremhæver Anne W. Trolle, direktør i DI Byggematerialer. Christian Lerche, direktør i Danske ARK, pointerer samtidig vigtigheden af partnerskaber for at fremme forskningen: - Det nødvendige løft kommer ikke uden penge, samarbejde og holdningsændringer. Både samfundet og erhvervet skal bidrage med nye, markante investeringer i en vedholdende indsats. Vi skal være langt bedre til at samarbejde på tværs af hele byggesektoren – men også med andre kompetencefelter og erhverv. Og endelig har byggebranchen selv en forpligtelse til at gøre os mere attraktive som arbejdsplads og som forsknings- og innovationspartner. Forskningsmagasinet ”Nytænkning i byggeriet” kan downloades fra Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk/kig Kontakt: Lasse Sundahl, kontorchef, Erhvervs- og Byggestyrelsen, telefon 35 46 63 40 Christian Lerche, direktør, DANSKE ARK, telefon 32 83 05 05, mobil 51 55 74 94 Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri, telefon 72 16 01 75, mobil 20 28 52 64 Anne Windfeldt Trolle, branchedirektør, DI Byggematerialer, telefon 33 77 33 75, mobil 2060 6964 Byggesektoren har stor betydning for Danmark: • 2,5 mio. beboede boliger i 2009 • Knap 400 mio. m2 beboelse i 2009 • Værdi af boliger og erhvervsbygninger i 2008: 3.500 mia. kr. • Produktionsværdi i bygge- og anlægsbranchen i 2009: 209,1 mia. kr. • 158.000 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen i 2009 • Knap 7 % af beskæftigelsen i 2008 • Omsætning hos ejendomsmæglere: 11 mia. kroner (år 2005) • Produktionsværdi for ejendomsadministration: 26 mia. kroner • Eksport af byggevarer i 2008: 46 mia. kroner • Entreprenørers omsætning i udlandet i 2008: ca. 9,3 mia. kroner • Rådgiveres og arkitekters omsætning i udlandet i 2008: ca. 7,3 mia. kroner

Abonner