Oldermand advarer om risiko for mangel på faglærte brolæggere

Oldermand advarer om risiko for mangel på faglærte brolæggere Da oldermand Claus Erik Johnsen aflagde beretning på Brolæggerlaugets generalforsamling, advarede han om, at den økonomiske krise på længere sigt kan føre til mangel på faglærte brolæggere - Det er vigtigt, at vi sikrer os, at fremtidens arbejdskraft er godt uddannet. Vi må, også i svære tider, kende vores uddannelsesansvar, understregede oldermand Claus Erik Johnsen, da han aflagde beretning den 16. maj på Brolæggerlaugets generalforsamling. Han henviste til, at et stort antal af de nuværende faglærte brolæggere inden for en periode på mindre end 10 år vil gå på pension, hvilket betyder, at der vil blive stor mangel på brolæggere. Antallet af lærekontrakter for brolæggere og struktører er på landsplan faldet med ca. 15 %, men i betragtning af den økonomiske afmatning indenfor byggeriet, er der tale om et beskedent fald. På murer- og tømrerområdet er antallet af lærekontrakter faldet onkring 25 procent. Men selvom den økonomiske krise langt fra er slut, og fortsat vil påvirke bygge- og anlægsbranchen, er der ifølge oldermanden lys forude. - Regeringens initiativer giver et lille skub i den rigtige retning. For eksempel forventer vi, at der hen over sommeren kommer ekstra opgaver fra private, som har fået udbetalt deres SP-opsparing. Generalforsamlingen gav også anledning til at diskutere Dansk Byggeris nye struktur og strategi, og de 65 medlemsvirksomheder i Brolæggerlauget ser frem til at blive en del af branchefællesskabet med det foreløbige navn Danske Anlægsentreprenører, som er under etablering i Dansk Byggeri. Alle medlemmer af Brolæggerlaugets bestyrelse blev genvalgt til deres poster. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Oldermand Claus Erik Johnsen, Faxe Brolægning A/S, viceoldermand Karsten Gram, Esbjerg Brolægning, direktør Peter Krogh Thomsen, P.P. Brolægning A-S, brolæggermester Lars Bak Hansen, Hansen & Rasmussens Eftf., Niels Otto Nielsen, C. C. Brun Entreprise A/S og direktør Stef Heykoop, Dan Jord A/S. Vedlagt Billede af Brolæggerlaugets bestyrelse til fri disposition: Billedtekst: Brolæggerlaugets bestyrelse består af (fra venstre): Niels Otto Nielsen, C. C. Brun Entreprise A/S, oldermand Claus Erik Johnsen, Faxe Brolægning A/S, viceoldermand Karsten Gram, Esbjerg Brolægning, brolæggermester Lars Bak Hansen, Hansen & Rasmussens Eftf., direktør Peter Krogh Thomsen, P.P. Brolægning A-S, direktør Stef Heykoop, Dan Jord A/S. Om Brolæggerlauget: Brolæggerlauget (Brolægningssektionen) er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri. Brolæggerlauget varetager medlemmernes interesser og søger at fremme det kollegiale sammenhold. Brolæggerlauget arbejder for at sikre de bedst tænkelige uddannelser for lærlinge samt efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere. Brolæggerlauget forhandler egne overenskomster og akkordforhold, og deltager desuden i mæglinger og voldgifter. Yderligere oplysninger: Oldermand Claus Erik Johnsen, Brolæggerlauget, Tlf. 40 11 08 08 Laugssekretær John Hvass, Dansk Byggeri, Tlf. 20 20 33 66

Abonner

Multimedia

Multimedia