Ordnung muss sein

Tyskland kræver styr på anmeldelser og attester hos byggevirksomheder. Ellers vanker der bøder på op til 500.000 euro. Dansk Byggeri giver rådgivning til virksomheder, der drømmer tysk. Vores nabo mod syd er et oplagt mål for danske byggevirksomheder, der vil supplere ordrebogen på udenlandske byggepladser. Den fri bevægelighed over grænserne og en tradition for samhandel med Tyskland giver gode betingelser for danske håndværkere og entreprenører. Alligevel er der forskelle mellem danske og tyske forhold, der kan blive dyre at overse for en entusiastisk virksomhed, der ikke kan vente med at komme i gang syd for grænsen. Derfor Dansk Byggeri udformet ”Tysklandsvejledningen”, der imødekommer behovet for praktisk rådgivning. Vejledningen er rettet mod byggevirksomhed i Tyskland uden fast driftssted. Den skal ses som en dosmerseddel over punkter, der skal være styr på, før kranerne ubekymret kan startes. - Selv virksomheder med tætte bånd til Tyskland kan have vanskeligt ved at overskue alle reglerne og kancellisproget. Ude på virksomhederne føler man ofte, at det kræver en tysk juraeksamen for at udfylde papirerne. Vi har lagt vægt på at lave en meget konkret step-by-step-guide med forklaringer, som alle kan forstå, siger Anita Kurowska Larsen, eksportrådgiver i Dansk Byggeri. Med vejledningen følger derfor et hæfte med kopier af samtlige tyske blanketter og attester, der er nødvendige for at overholde reglerne, og en dansksproget guide til at komme helskindet igennem dem. Ifølge Anita Kurowska Larsen, Dansk Byggeri, er det nemlig den helt konkrete udfyldelse af blanketter, der gør knuder ude på virksomhedskontorerne. Dansk Byggeri har i arbejdet med vejledningen fået ekspertbistand fra Nielsen Wiebe og Partner, samt Schröder und Kollegen, to tyske rådgivere med mange års erfaring i at hjælpe danske byggefirmaer i gang syd for grænsen. Udover dosmersedlen og links til relevante hjemmesider, forfølger vejledningen disse emner: • Lovrammer for byggeri • Anmeldelse af virksomheden til Handwerkskammer • Anmeldelse af medarbejdere til Oberfinanzdirektion Köln • Entrepriseskat på 15 % af ordrens bruttobeløb - og hvordan man undgår den • Moms • Virksomhedsskat • Hvis du tager bil med • Personskat • Ansættelseskontrakt, løn- og timesedler • Social og sygesikring • Feriepenge • Etablering i Tyskland Vejledningen er gratis for Dansk Byggeris medlemmer. Alternativt kan den købes hos Schröder und Kollegen eller Nielsen Wiebe og Partner. Kontakt: Eksportrådgiver Anita Kurowska Larsen, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 02 94 Kommunikationsmedarbejder Christian Møller Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 70 16 02 29 – 40 12 98 75