Regeringen afleverer ungepakke til kommunerne

Regeringen har nu fremlagt en ungepakke, der skal få flere 15-17-årige i uddannelse og job. Dansk Byggeri hæfter sig ved de øgede krav til kommunerne i forhold til at realisere regeringens mål Ungepakken indeholder 25 initiativer på Undervisningsministeriets område og 13 initiativer på beskæftigelsesministeriets område, og der er almindelig anerkendelse fra Dansk Byggeri til pakkens indhold. - Der er rigtig gode takter i regeringens ungepakke. Vi hæfter os især ved at regeringen foreslår, at alle unge 15-17-årige skal have vurderet deres uddannelsesparathed. Det kan være med til at sikre, at de unge, der starter på erhvervsuddannelserne, har kompetencerne og er motiverede for at gennemføre uddannelsen. Samtidig kan de ikke uddannelsesparate blive samlet op tidligt og komme ind i forløb, der kan gøre dem klar til at starte på en uddannelse, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl. Regeringen skærper i sin ungepakke kravene til kommunernes indsats for at sikre, at de 15-17-årige ikke dropper ud af uddannelsessystemet. Kommunerne får dog samtidig en række nye redskaber til at nå målet. - Vi må slå fast, at ungepakken er udtryk for, at regeringen erkender, at der er behov for at sætte ekstra fokus på kommunernes rolle i forhold til at sikre 95 %-målsætningen. Hvis vi skal nå målet om, at 95 % af de unge får en uddannelse, skal der ske en øget indsats i forhold til overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, og her er kommunerne den centrale aktør. Derfor er det også vigtigt at sætte fokus på kommunernes indsats og skærpe kravene til denne indsats, pointerer Louise Pihl. Hun roser videre, at der lægges op til at skabe flere og nye tilbud mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne – for eksempel 10. klasse på erhvervsskoler og kombinationsforløb mellem 10. klasse og erhvervsskole. Fakta: Blandt forslagene i ungepakken er • Alle 15-17-årige skal have vurderet deres uddannelsesparathed • Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen, og kommunerne skal følge op på planen • Målrettet vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne med henblik på fastholdelse • 10. klasse på erhvervsskoler • Kombineret 10. klasse mellem kommuner og erhvervsskole • Kommunale uddannelsestilbud for 15-17-årige, der ikke er uddannelsesparate • Børnefamilieydelse omlægges for de 15-17-årige til en ungeydelse • Udvidelse af muligheden for at etablere erhvervspraktik i folkeskolen • Større mulighed for at anvende mentorer fra folkeskole til ungdomsuddannelserne • Performancekrav til den kommunale indsats Kontakt: Afdelingschef Louise Pihl, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 77 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner