Renoveringspuljen - en succes der skal følges op

En undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at renoveringspuljen har skabt arbejdspladser og øget efterspørgsel efter energieffektive produkter. Renoveringspuljen har således ført til reelle forbedringer på energiområdet - Kritikken af renoveringspuljens manglende effekt må stoppe. Det passer ganske enkelt ikke, at renoveringspuljen ikke har haft effekt. Tværtimod har renoveringspuljen i høj grad opfyldt sit formål og sat gang i nye projekter, som har medført energiforbedringer på boliger samtidig med, at der er skabt 2.000 jobs, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. Det sker på baggrund af en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget, der dokumenterer betydelige effekter af renoveringspuljen. - Det er derfor også relevant at tale om fornuftig opfølgning af denne succes. Vi skal naturligvis ved lancering af endnu en renoveringspulje sikre, at erfaringerne bruges til at gøre ordningen endnu mere effektfuld. For selvfølgelig skal vi undgå de børnesygdomme af administrativ karakter, der gav anledning til kritik. Men det kan der nemt tages højde for i en nye ordning, understreger Michael H. Nielsen og fortsætter: - Der er sund fornuft i at bruge penge for at holde gang i økonomien, sådan som også de økonomiske vismænd anbefaler. Renoveringspuljen har med et beskedens offentligt tilskud fået mange private til at fremskynde boligforbedringer, som de måske først ville udføre om flere år. I den aktuelle økonomiske situation med høj og fortsat stigende ledighed er det fornuftigt at stimulere efterspørgslen. I byggeriet er der en aktuel ledighed på lige under 9 pct. En undersøgelse fra Erhvervs- og byggestyrelsen viser, at over 60 pct. af boligejerne faktisk har fremrykket investeringer i bygningsrenovering, og ordningen opfylder dermed sit formål. Mange virksomheder undgik samtidig at skulle neddrosle produktionen markant og sende folk hjem. Blandt andet viser Dansk Byggeris undersøgelse, at renoveringspuljen har været meget positiv for vinduesindustrien, hvor efterspørgslen steg i takt med, at puljen blev udmøntet. Dansk Byggeris medlemsundersøgelse viser videre, at 90 pct. af virksomhederne, som er blevet spurgt, har fået ordre som følge af renoveringspuljen. Faktisk har 40 pct. af de adspurgte virksomhed fået mere end seks ordrer på baggrund af renoveringspuljen. Undersøgelsen viser tillige, at renoveringspuljen har haft en energimæssig effekt idet 25 pct. af de adspurgte virksomheder angiver at energiforbedringer har været den direkte årsag til at igangsætte projekter. - En ny renoveringspulje bør rettes endnu mere målrettet mod energiforbedringer af boliger og være med til at sikre efterspørgsel efter byggekomponenter, der er meget energieffektive. Det ville bidrage til at sikre den innovation og erhvervsudvikling, som regeringen ønsker i sin erhvervsklimastrategi, slutter Michael H. Nielsen.. Kontakt: Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32 Læs Dansk Byggeris medlemsundersøgelse

Abonner

Dokumenter og links