Renoveringspuljen ligner en succes

Renoveringspuljen ligner en succes En noget utålmodig byggebranche kan nu endelig se positive resultater af den renoveringspulje, som regeringen iværksatte med henblik på at hjælpe et trængt byggeerhverv Trods et langt tilløb ser byggeriet ud til at opnå ganske pæne resultater af den renoveringspulje, som har været et af forårets store samtaleemner. - Renoveringspuljen har vist sig at være god idé. Den var svær at løbe i gang, men alt i alt breder der sig en ganske sikker fornemmelse af, at puljen er endt som en god historie for både kunder og virksomheder. Der bør derfor ikke være nogen tvivl om, at der sagtens kan sættes lignende tiltag i gang allerede i efteråret - især med henblik på at fremme energirenoveringerne i den private boligmasse, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Han understreger, at den fulde effekt ikke er slået igennem endnu, men at puljen blandt andet har haft en ganske betydelig positiv effekt på energiforbedringerne i boligerne gennem et meget stort antal vinduesudskiftninger i danske boliger. Af de 116.000 sager, der er givet tilsagn til, omhandler 50.000 sager udskiftning af vinduer. En undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at 32 % af byggevirksomhederne oplever, at puljen direkte har stimuleret energiforbedringer, og over 80 % af de projekter, der er givet tilsagn til, har et større eller mindre element af energiforbedringer. Blandt vinduesfabrikanterne er effekten meget tydelig, idet puljen her har betydet, at aktiviteten er tilbage på eller endda over det niveau, vinduesbranchen oplevede i 2008. - Undersøgelsen sandsynliggør, at kun en brøkdel af de energiforbedringer, der laves med tilskud fra puljen, ville være sat i gang uden puljen. Selvom der skete en vis opbremsning, da ansøgningerne skulle behandles, er der trods alt nu kommet mere gang i aktiviteten. I Dansk Byggeri havde vi allerede i første omgang ønsket lidt mere fokus på klima og energi, og vi tror på, at det også ville have øget effekten på beskæftigelsen og energiforbedringerne yderligere, siger Lars Storr-Hansen og slår tonen an for en ny runde: - Vi håber på endnu en pulje, som næste gang kan rettes 100 % mod klima- og energiforbedringer. Hvis vi samtidig får justeret lidt på de administrative rutiner, kan det blive en stor succes for både beskæftigelsen og klimaforbedringerne, slutter Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Samlet set vil den eksisterende renoveringspulje skabe mellem 2.500- og 3.000 jobs inden for byggeriet og følgeerhvervene. Kontakt: Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 41 19 33 04 Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, på 40 29 92 32

Abonner