Risiko for mange flere langtidsledige

Risiko for mange flere langtidsledige Dansk Byggeri advarer om alvorlig risiko for, at mange flere danskere bliver langtidsledige og mister kompetencer - med mindre regeringen følger Det Økonomiske Råds anbefalinger og fremrykker offentlige investeringer i byggeri, anlæg og energirenoveringer. Danskerne er ramt af stigende ledighed - og arbejdsløsheden rammer især medarbejderne i byggefagene hårdt. Ifølge BAT-Kartellet var der i april i år godt 13.000 ledige mod 3.000 i april i fjor. Dermed steg ledighedsprocenten fra 2,6 til 11,8. Det vil sige, at knap hver 8. bygningsarbejder var uden job i april 2009, hvorimod der i april 2008 kun var én ledig ud af 38 arbejdere. I Dansk Byggeri frygter man nu, at arbejdsløsheden bider sig fast. - Bygge- og anlægsaktiviteten er som bekendt meget konjunkturfølsom. På grund af finanskrisen og den internationale konjunkturnedgang samt de faldende boligpriser må vi forvente, at den igangværende stigning i ledigheden i byggefagene vil fortsætte de næste par år, vurderer seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. - Derfor vil stigningen i arbejdsløsheden føre til, at flere og flere bliver langtidsledige. Og det vil medføre stigende strukturel ledighed, da de langtidsledige gradvist mister kompetencer, så de vil få sværere ved at få arbejde igen, påpeger Finn Bo Frandsen. Han henviser til, at Det Økonomiske Råds formandskab anbefaler en finanspolitisk lempelse, som vil kunne øge den økonomiske vækst i 2010. Formandskabet anbefaler fremrykning af offentlige istandsættelses-, anlægs- og investe¬rings¬arbejder. - I Dansk Byggeri glæder vi os over anbefalingerne. Der er hårdt brug for at fremrykke nogle af de investeringer, som alligevel skal gennemføres inden for en overskuelig fremtid, så vi kan lægge en dæmper på den stigende ledighed. Man kunne f.eks. fremme nybyggeriet af almene familieboliger og ældreboliger. Vi opfordrer desuden regeringen, regionerne og kommunerne til at iværksætte energi¬renoveringer. Der er brug for pilotprojekter inden for energirenoveringsområdet, og det er oplagt, at staten, regionerne og kommunerne går foran og viser vejen, understreger Finn Bo Frandsen. Ifølge rapporten kan det være hensigtsmæssigt at kanalisere en del af investeringerne til den private sektor via tilskud, der kan bidrage til at reducere CO2-udslippet og afbøde klimaændringerne. - Det er vi enige i. Der kunne være tilskud, der ville gøre det rentabelt for private at energirenovere deres boliger og bygninger. Regeringen også kan hjælpe kommunerne ved at øge investeringerne i spildevandsanlæg, som trænger til at blive renoveret og udbygges af hensyn til udsigterne til kraftigere nedbør, slutter Finn Bo Frandsen. Yderligere oplysninger: • Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, tlf. 72160143 • Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22829648