Skybrud og oversvømmelser igen!

Udsigten til en ny omgang skybrud – og deraf følgende oversvømmelser - får Dansk Byggeri til at opfordre kommunerne til at gøre noget ved deres forsømte kloaker

Nu lover DMI igen skybrud. Faktisk forudses der regnmængder i løbet af fredagen og natten til lørdag på op mod 20-30 millimeter fordelt over hele landet. Men med store regionale forskelle, og med utætte og underdimensionerede kloakker vil vi igen se kældre og lave områder fyldt med kloakvand Kraftige skybrud er en følge af klimaændringerne, og de er kommet for at blive. Faktisk viser beregninger at vi kan forvente en stigning i den såkaldte monsterregn på 20-30% over de næste 60 år. - Det betyder, at der er brug for et helt nyt tankesæt i kommunerne. Monsterregnen og dens konsekvenser kan ikke blive ved med at komme bag på de ansvarlige år efter år, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Greve Kommune har på baggrund af alvorlige problemer med oversvømmelser i hele byområder for et par år siden, iværksat en langsigtet plan, hvor der hvert i de kommende 12 til 14 år investeres 20-25 millioner kroner i en modernisering og udbygning af kloaknettet. - Alle kommuner bør opprioritere fornyelse og renovering af kloakkerne, for konsekvenserne for borgerne er særdeles ubehagelige. Det fører nemlig til oversvømmelser, markant stigende forsikringspræmier og ikke mindst øget risiko for miljøproblemer når spildevand er på afveje og fx forurener grundvandet, siger Michael H. Nielsen. En undersøgelse som Dansk Byggeri har gennemført sammen med Akademiet for De Tekniske Videnskaber viser, at kommunerne skal øge investeringerne i genopretning og vedligehold til 3,7 mia. kroner om året over de næste 15 år for at indhente vedligeholdelsesefterslæbet. - Der er altså brug for at kommunerne gør noget aktivt for at komme problemerne med bortledning af regnvand til livs. Kommunerne er nødt til at handle og foretage de nødvendige investeringer. Men det kan også være nødvendigt at få regeringen på banen. Det er uholdbart at kun 6 ud af 10 kommuner har udarbejdet fornyelsesplaner på spildevandsområdet, sådan som Miljøbeskyttelsesloven forskriver. Det var et godt sted at starte med en plan for udbygning af spildevandssystemet – sådan som fx Greve kommune har gjort det, slutter Michael H. Nielsen Yderligere oplysninger: Direktør Michael H. Nielsen, mobil 20 28 52 64 Redaktør Martin K.I. Christensen, tlf. 72 16 01 53. Link til foto af Michael H. Nielsen http://billeder.danskbyggeri.dk/download/Site/index.jsp?recordID=15730

Abonner